19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

Május 26–28. (csütörtök–szombat)
Kozárd, Nógrád megye
ŐSLÉNYTANI-RÉTEGTANI SZAKOSZTÁLY

19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya immáron 19. alkalommal rendezi meg a Magyar Őslénytani Vándorgyűlést 2016. május 26–28. között. A konferencia helyszínéül idén Kozárdot választottuk. Az eddigi regisztrációk alapján 72 résztvevőre számítunk. A pénteki egész napos terepbejáráson neogén képződményeket fogunk megtekinteni. Az előzetes tervek szerint az alábbi megállókat érintjük: Ajnácskő (Szlovákia), pliocén gerinces lelőhely Sámsonháza, Vár-hegy, badeni vulkanitok és lajtamészkő Sámsonháza, Buda-hegy, badeni tengeri rétegek Buják, szarmata homokkő és Pappenheim-barlang Bér, ívelt andezitoszlopok és kőtenger szarmata Kozárdi Formáció típusszelvénye.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

Előzetes program:
Előadások
Balassi Eszter: Kárpáti foraminiferák az acsai Papucs-hegyről
Bodor Emese Réka, Botfalvai Gábor: Környezetjelző növényi mezofosszíliák Iharkútról
Botfalvai Gábor, Csiki-Sava Zoltán, Dan Grigorescu, Stefan Vasile: A tusteai (Hátszegi-medence, Románia), késő-kréta gerinces lelőhely tafonómiai vizsgálata
Botka Dániel, Magyar Imre: A különös Lymnaeidae (Gastropoda) család evolúciója a Pannon-tóban
Cséfán Tünde, Tóth Emőke: Méhes (1911) és Zalányi (1959) típusanyaga az MFGI gyűjteményéből
Főzy István: Acrothoracica (fúró Balanidae) maradványok a hazai mezozoikumból
Gasparik Mihály, Markó András: A péceli orrszarvú és vadászai
Gere Kinga: A Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hg.) tafonómiai vizsgálatának eredményei
Görög Ágnes: Jura foraminiferák Szerbiából
Illés Dániel: Badeni foraminiferák a Kelet-Mecsekből
Karádi Viktor, Horváth Balázs: A Telekes-völgy 6. sz. alapszelvény, a Varbóc Va-2 és Va-4 sz. fúrások biosztratigráfiai revíziója conodonták alapján
Kázmér Miklós, Józsa Sándor, Patrick Colin, Geoffrey Clark, Danko Taborosi: Egy recens karbonátplatform megfulladása a történelmi időkben – Velasco-zátony, Palau, Csendes-óceán
Kocsis László, Dulai Alfréd, Mutiah Yunsi: A Megathiris detruncata brachiopoda faj stabilizotóp-geokémiai vizsgálata az eocéntől napjainkig
Kocsis László: A Brunei Szultanátus (Borneo) paleontológus szemmel
Kocsis Tibor Ádám, Wolfgang Kiessling: Recens gerinctelen fajok kihalási kockázata őslénytani rekordjuk alapján
Less György, Mariano Parente, Gianluca Frijia, Bruno Cahuzac: Új Sr-izotóp koradatok néhány európai oligo-miocén nagyforaminifera lelőhelyről
Magyar Imre, Katona Lajos, Kovács Ádám: A Lymnocardium szaboi kagylófaj
Mihály Lóránd, Bodor Emese Réka, Kázmér Miklós: A Mecsek hegységi perm makroflóra taxonómiai (paleoökológiai és paleobiogeográfiai) vizsgálata
Németh Attila, Bárány Annamária, Csorba Gábor, Magyari Enikő, Pazonyi Piroska, Pálfy József: Emlősfajok kihalása a holocén során a Kárpát-medencében
Ősi, Attila, Prondvai Edina, Bodor Emese Réka, Mallon, J.: A táplálékfeldolgozás evolúciója a páncélos dinoszauruszoknál
Polonkai Bálint, Görög Ágnes, Bodor Emese, Raveloson Andrea, Székely Balázs: Modern módszerek és új eredmények a hazai kainozoos Echinodermata kutatásban
Szabó Bence, Virág Attila: Magyarországi pleisztocén és holocén szarvasfaunák paleoökológiai értékelése
Szabó János: Triász és jura csigák mellőzött gyűjteményrészekből
Szabó Márton, Gulyás Péter, Ősi Attila: Késő-kréta Pycnodontiformes halak az iharkúti gerinces lelőhelyről
Szentesi Zoltán, Pazonyi Piroska, Mészáros Lukács: Csarnóta 3, egy új felső-pliocén (MN16A) Albanerpeton pannonicum (Allocaudata: Albanerpetontidae) előfordulás a Villányi-hegység
Szurominé Korecz Andrea, Kádár Marianna: Meglepetések a beleznai alsó badeniből
Venczel Márton, Vlad A. Codrea, Szentesi Zoltán, Alexandru Solomon: Késő kréta békák Iharkútról és az erdélyi Alsóváradjáról
Vincze Ildikó, Magyari Enikő, Jakab Gusztáv, Braun Mihály, Szalai Zoltán, Walter Finsinger: Paleoökológiai rekonstrukció növényi makrofosszília és makropernye vizsgálatok alapján
Virág Attila: A párizsi Nemzeti Természettudományi Múzeumban tárolt dél-amerikai ormányosok vizsgálatának előzetes eredményei
Vörös Attila, Budai Tamás: A "vászolyi csoda" – egy rendkívüli középső-triász ammonoidea dúsulás és okai
Zsiborás Gábor: Aaleni (középső jura) foraminifera vizsgálatok a Dunántúli-középhegységből
Poszterek
Dávid Árpád, Fodor Rozália: Három bükki kora-miocén abráziós térszín életnyom-diverzitásának összehasonlító vizsgálata
Dávid Árpád, Marton Kata, Fodor Rozália: Mikro-CT vizsgálatok bioerodált Nummulites-eken
Dávid Árpád, Tari Georgina, Fodor Rozália: Farontó gombák micéliumai kovásodott fákban
Garics Mariann, Fodor Rozália, Dávid Árpád: Adatok a bujáki Csirke-hegy badeni faunájához
Gasparik Mihály, Pazonyi Piroska, Szentesi Zoltán, Mészáros Lukács, Botka Dániel, Virág Attila, Striczky Levente: Az epivillafrankai faunaváltás kimutatása a Somssich-hegy 2-es lelőhely ősgerinces anyagában
Kovács Ádám, Sebe Krisztina, Nagy Gábor, Magyar Imre: Nagymányok környéki pannóniai üledékek vizsgálata
Makádi László, Bodor Emese Réka, Barbacka Maria: Triász szórványleletek a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Gyűjteményéből
Nagy Gábor, Magyar Imre, Sebe Krisztina: Pannóniai molluszkák a Nyugat-Mecsek peremén (Bükkösd, Cserdi)
Nagy Orsolya Réka, Pálfy József, Silye Lóránd: Egy Persány-hegységi alsó-jura szelvény agglutinált foraminiferáinak taxonómiai és biosztratigráfiai vizsgálata
Nyerges Anita, Pálfy József: A mecseki Réka-völgy szelvény toarci nannoplankton flórájának biosztratigráfiai feldolgozása
Pál Ilona, Vojtěch Abraham, Petr Kuneš, Magyari Enikő: Pollen alapú vegetáció-rekonstrukció kezdeti lépései
Rofrics Nóra, Magyar Imre: A Dreissenomya nem a Pannon-tóban
Selmeczi Ildikó, Szurominé Korecz Andera, Palotás Klára: Csak úszóknak! – gipszbe zárt Anomalinoides dividens a Szirák Szi-2 fúrásban
Sümegi Pál, Törőcsik Tünde, Bodor Elvira, Sümegi Balázs Pál, Jakab Gusztáv, Bíró Nikoletta: A császártöltési Vörös-mocsár fejlődéstörténete
Szűcs Dominika, Pálfy József: Alsó-jura ammoniteszek biosztratigráfiai jelentősége Mexikóban (Sonora)