MÉRNÖKGEOLÓGIA – KŐZETMECHANIKA 2016 Konferencia

Május 18. (szerda)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Központi épület I. emelet Díszterem
MFT MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI SZAKOSZTÁLY, BME GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK, IAEG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG, ISRM MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

MÉRNÖKGEOLÓGIA – KŐZETMECHANIKA 2016 Konferencia

Ezúton szeretnénk meghívni Önt/Önöket a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék és a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztálya által szervezett Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2016 Konferencia c. rendezvényre, amely immáron 10 éves hagyományra tekint vissza.
A konferencia egyúttal az ISRM (Nemzetközi Kőzetmechanikai Szövetség) és IAEG (Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság) hazai rendezvénye is.
Az egynapos konferencia célja bemutatni a hazai mérnökgeológiai és kőzetmechanikai kutatási eredményeket, alkalmat adva a témával foglalkozó doktorandusz hallgatóknak a legújabb tudományos kutatásaik bemutatására és a gyakorló szakemberekkel való kapcsolat felvételére. Várjuk a már tapasztalattal rendelkező kollégák előadásait és cikkeit is, amelyekből a résztvevők képet kaphatnak a mérnökgeológia kőzetmechanika hazai kutatási eredményeiről. Az előadások mellett lehetőség van poszterek bemutatására is.
A beérkezett előadások/poszterek anyagát cikk formájában, egy könyvben kívánjuk megjelentetni.

Részletes információk: http://mernokgeologia.bme.hu/konferencia

Meghívott külföldi előadó: Prof. Antonio Bobet (Purdue University, USA)

Tervezett főbb témakörök
* Építési kőanyagok és kőzetek minősítése
* Felszínmozgások, pince és üreg állékonyság
* Hidrogeológia
* Környezetföldtan
* Kőzetmechanikai helyszíni és laborvizsgálatok
* Kőzetkontinuumok mechanikája
* Mélyépítési mérnökgeológia
* Műemléki kőanyagok és épületek diagnosztikája
* Településgeológia
A konferencia részvételi díja (tartalmazza a konferencia kiadványként megjelenő kötetet, meleg ebédet és a szünetekben büfét) 20.000 Ft (dolgozóknak) és 10.000 Ft (nyugdíjasoknak, hallgatóknak, doktoranduszoknak), amennyiben a konferencia előtt átutalással megfizeti a részvételi díjat. A konferencia napján a részvételi díj 25.000 Ft (dolgozóknak) és 15.000 Ft (nyugdíjasoknak, hallgatóknak, doktoranduszoknak).
Minden egyetemi és főiskolai tanszék 2 hallgatót vagy doktoranduszt ingyen delegálhat. Ebben az esetben a 2 delegált nevét a tanszékvezetők kérjük, e-mailben külön jelezzék.
Kiadvány: a konferenciához kapcsolódó kész cikkek elkészítésekor (a kiadvány egységes megjelenése érdekében) – az érdeklődök részére e-mailben, vagy levélben elküldjük a formai követelményeket. Egy cikk maximális hossza legföljebb 16 oldal terjedelmű lehet. Amennyiben ennél hosszabb cikket kíván megjelentetni, kérjük, előre jelezze.
Kézirat leadásának módja és határideje: a cikk szerkesztett (nyomdakész) szövegét kérjük, küldje el az alábbi címre legkésőbb 2016. május 2-ig. A határidő pontos betartása azért is szükséges, mert úgy tervezzük, hogy a konferenciával egy időben már a kiadvány is megjelenik. Mellékelten küldjük a szerkesztési sablont is. A konferenciával kapcsolatos információk letölthetők a: http://mernokgeologia.bme.hu/konferencia honlapról is.

Jelentkezés: Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a konferencián, azt e-mailben vagy levélben jelezze az alábbi címen a jelentkezési lap elküldésével:

     gmoktatas@epito.bme.hu

A konferencia tematikájával kapcsolatban érdeklődni lehet:
* Dr. Török Ákos (torokakos@mail.bme.hu)
* Dr. Görög Péter (gorog.peter@gmail.com)
* Dr. Vásárhelyi Balázs (vasarhelyib@gmail.com)

Szeretettel várjuk a konferencián!

A szervezők

 

KONFERENCIA JELENTKEZÉSI LAP
Mérnökgeológia – Kőzetmechanika 2016
2016 május 18.

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék szervezésében
együttműködésben a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályával