Patkó Levente előadása Mantle metasomatism...

Leírás: 

MEGHÍVÓ

Mantle metasomatism and its role in the evolution of the entire lithosphere

Patkó Levente, a Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium kutatójának előadása

Időpont: 2023. szeptember 18. 17:00 - 18:00

Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Déli Tömb (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C) Sztrókay terem (00-708) és Zoom platform

Zoom, regisztráció: https://forms.gle/BNb6DHiBRK5FHMi8A

 

Az előadás kivonata:

Földünk belseje öves felépítésű, amelynek a legkülső kőzetburka a kérget és a köpeny legfelső részét magába foglaló litoszféra. A litoszferikus köpeny első megközelítésre homogén összetételűnek tűnik, hiszen uralkodóan négy ásványból épül fel (olivin, orto- és klinopiroxén, spinell), ugyanakkor ezek aránya területenként változó. Emellett kisebb mennyiségben ugyan, de egyéb ásványfázisok is megjelenhetnek a litoszferikus köpenyben (pl.: amfibolok). Ez a kéreg alatti ásványos változatosság a részleges olvadás mellett leginkább az áramló fluidumoknak, olvadékoknak és azok falkőzettel történő kölcsönhatásának tulajdonítható. Az utóbbi folyamatot metaszomatózisnak nevezünk.

A köpenymetaszomatózis látszólag egy olyan mélyföldtani jelenség, amely az emberiségre semmilyen hatást nem gyakorol. Ezzel szemben mára komoly tudással rendelkezünk, amely alapján kijelenthető, hogy közvetetten ugyan, de az életterünkre is hatnak ezek a mélybeli folyamatok, mivel befolyásolják a litoszféra fizikai állapotát, az olvadási folyamatokat, az elemek eloszlását. Ezáltal a köpenymetaszomatózis kihat a földtani veszélyforrások (vulkanizmus, földrengések) és nyersanyagok (érctelepek képződése) földfelszíni eloszlására is.

A jelen előadás fókusza a tágabb geológiai környezetünkre, a Kárpát-Pannon régióra esik. Ennek oka, hogy a régióban több évtizedes tapasztalat halmozódott fel a különféle köpenymetaszomatikus események vonatkozásában. Ezek az eredmények messze túlmutatnak a regionális kereten és globális következtetéseket engednek levonni.

 

Az előadóról:

Patkó Levente alapszakos hallgatóként kezdte meg kutatómunkáját a felsőköpeny eredetű kőzetek tanulmányozásával a Litoszféra Fluidum Kutató Laboratóriumban Szabó Csaba témavezetésével. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2014-ben végzett geológus mesterszakon. Doktori képzését szintén az ELTE-n végezte a Földtudományi Doktori Iskolában. A ’Felsőköpeny és mafikus olvadékok közötti kölcsönhatások integrált tanulmányozása wehrlit xenolitok alkalmazásával a Nógrád-Gömör Vulkáni Területen’ című értekezését 2020-ban védte meg. A végzését követően Levente a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott kutatója lett. Jelenleg egy ELTE-n futó OTKA projekt keretein belül tevékenykedik.

 

A szervezőkről:

A Szabó Csaba által alapított és vezetett Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium 1998-as alapítása óta több, mint száz nemzetközi publikáció, több mint 50 TDK és OTDK nyertes és helyezett dolgozat és 25 PhD disszertáció születésének helye.  A Laborban ténykedő hallgatók és kutatók tág spektrumon vizsgálják a litoszférát és a vele kölcsönható fluidumokat, legyen szó fluidum- és olvadékzárványokról, az alsókéreg és a felsőköpeny geokémiájáról, CO2 és H2 felszín alatti tárolásáról, vagy olyan környezet- és urbángeokémiai kutatásokról, mint az egykori iparvidékek szennyeződéseinek környezetgeokémiai becslése, vagy a radon eredete és aktivitás koncentrációja a természetben és az épített környezetben.  A Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium a 2019. tavaszi szemeszterében indította LRG-szemináriumát, amely keretében minden hónap elején - hétfő délutánonként - előadást szervez, hogy a kutatócsoport egykori hallgatói (többségük mára már elismert kutatók) bemutassák kutatási eredményeiket a hallgatóknak, valamit a kutatótársaiknak.