A Sárgaföld emlékezete - könyvbemutató konferencia március 22.

Leírás: 

2023. március 22 (szerda)

 

SZTE TTIK Földrajz-Földtudományi Intézet Földtani és Őslénytani Tanszék Miháltz terme (6722 Szeged Egyetem u.2-6. 1. emelet jobbra) és online

A Sárgaföld emlékezete - könyvbemutató konferencia

 

Elnök:

Prof. Dr. Szarka László akadémikus

Elnökségi tagok:

Prof. Dr. Molnár Béla professor emeritus SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

Dr. Pál-Molnár Elemér intézetvezető egyetemi docens, GeoLitera könyvkiadó főszerkesztője SZTE TTIK Földrajz-Földtudományi Intézet, SZTE TTIK Ásvány-kőzettani Geokémiai Tanszék

Dr. Szónoky Miklós nyugalmazott egyetemi docens SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

 

PROGRAM

 

11:30-11:55 A Sárgaföld emlékezete könyv sajtónyilvános bemutatója

Prof. Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár, az SZTE TTIK dékánja, Dr. habil Pál-Molnár Elemér intézetvezető egyetemi docens, GeoLitera könyvkiadó főszerkesztője és a könyv szerzői Prof. Dr. habil Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Gulyás Sándor egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes és Dr. Molnár Dávid egyetemi adjunktus, valamint Sümeginé Törőcsik Tünde intézeti munkatárs

Előadások:

12:00-12:10 Pál-Molnár Elemér: A Sárgaföld emlékezete könyv bemutatása

12:10-12:45 Prof. Dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár Globalitás, regionalitás és lokalitás a negyedidőszakban az udvari fúrás 1,2 millió éves szakaszának elemzése alapján

12:45-13:10 Makó László predoktori ösztöndíjas hallgató A péceli lösz-paleotalaj szelvény komplex üledékföldtani vizsgálata

13:10-13:35 Dr. Molnár Dávid egyetemi adjunktus A dél-dunántúli löszprojekt: eredmények, kilátások, lehetőségek

Szünet (13:35-13:45)

13:45-14:10 Dr. Gulyás Sándor Új Zélandi karbonátos löszfolt – Mt. Cass löszszelvényének fejlődéstörténete

14:10-14:35 Vári Tamás Zsolt PhD ösztöndíjas hallgató Jégkorszaki porviharok hátterében – a kiskunsági Kolon-tó fejlődéstörténete

14:35-15:00 Prof. Dr. Sümegi Pál  Észak-Bácskai löszvonulat (Madaras – Katymár határában lévő téglavetők) kifejlődése - a LGM szárazföldi típuslelőhelyére javaslat

 

Online a konferencia Google Meet-en az alábbi linken lesz elérhető:

https://meet.google.com/uxy-zoxs-bgw