A Magyarhoni Földtani Társulat 164. Rendes Közgyűlése

Március 23. (szerda) 13.00 óra
MFGI Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

A Magyarhoni Földtani Társulat 164. Rendes Közgyűlése

Főtitkári jelentés a 2015. évről

A Gazdasági Bizottság jelentése a 2015. évről

Közhasznúsági jelentés a 2015.évről

Közhasznúsági jelentés 2015. évről OBH változat

A Közgyűlésen készült fotók

Napirend:
Himnusz      
  1. Elnöki megnyitó Baksa Csaba   
  2. Emlékezzünk elhunyt tiszteleti tagjainkra:
     Alföldi László – megemlékező: Lorberer Árpád  
     Földvári Gábor – megemlékező: Földessy János    
     Somfai Attila – megemlékező: Földessy János   
  3. Az 50, ill. 60 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása - Baksa
     Csaba   
  4. Társulati kitüntetések átadása:   
     i. Lóczy Lajos Emlékérem    
     ii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem    
     iii. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem    
     iv. Kertész Pál Emlékérem    
5. Brezsnyánszky Károly: 200 éves William Smith földtani térképe – előadás   
6. A 2015. évi Ifjú Szakemberek Ankétján díjazott tagtársaink előadásainak
    bemutatása
   
   Káldos Réka, Guzmics Tibor, Váczi Tamás, Baris Adrienn, Berkesi Márta, Havancsák Károly,
   Dankházi Zoltán: A Kerimasi vulkán (Tanzánia) karbonátolvadék-zárványainak Raman
   spektrometriai es FIB-SEM-os vizsgálata (gyakorlati kategória I. helyezett)
   Bartha István Róbert, Magyar Imre, Fodor László, Csillag Gábor, Lantos Zoltán, Tőkés
   Lilla, Sztanó Orsolya: Pannóniai delták a Gerecse északi előterében  (elméleti kategória 3.
   helyezett)
   Héja Gábor: A Keszthelyi-hegység és nyugati előterének kréta deformációi. (elméleti
   kategória 3. helyezett)
      Szünet      20 perc
 7. Beszámolók, jelentések
     Főtitkári – közhasznúsági jelentés – Cserny Tibor   
     A Gazdasági Bizottság jelentése – Puzder Tamás   
     Az Ellenőrző Bizottság jelentése – Haas János   
     Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről – Baksa Csaba   
     Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.   
8. Egyebek   
Bányászhimnusz   

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2016. március 23-án 13.30 órára hívom össze.

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel elvárunk!

Jó szerencsét!
Baksa Csaba s.k. elnök