Február 27. A cirkon továbbra is bővülő felhasználási lehetőségei előadás

Leírás: 

Kedves Kollégák,

 

A Szemeszter-megelőző online előadások sorozat utolsó előadása, ahol arra is válasz kapható, hogy egy régi témára, hogyan lehet új eredményeket kapni, egy kis kreativitással, modern eszközöket bevetve és még mi minden tárható fel ezzel!... minden fiatal előtt nyitva az út, csak merni kell elindulni! 

 

2023. február 27-én hétfőn 17 órától Teams platformon:

 

Kelemen Péter,

az ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék legfrissebb doktora tart előadást

 

A cirkon továbbra is bővülő felhasználási lehetőségei a geokronológiai/geokémiai kutatásokban

Bauxitos képződmények lehetséges üledékfelhalmozódási idejének és kiinduló
kőzeteinek azonosítása detritális cirkon LA-ICP-MS kormeghatározás segítségével

 

címmel.

 

Gyere, csatlakozz hétfőn a következő linken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBjNzlhZmEtM2RmZC00YmEwLWI2NWYtZDVhYmFmMDYyYTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22bc40f4e0-8014-4c03-8baf-0417bd6c7065%22%7d

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

üdvözlettel: Harangi Szabolcs