Gáz-geokémiai kutatások a Csomád területén Kis Boglárka-Mercédesz előadása 2023. február 20-án hétfőn 17 órától 

Kedves Érdeklődők!

Folytatódik az ELTE szemeszter-megelőző online előadás sorozata!

 

2023. február 20-án hétfőn 17 órától Teams platformon

 

Kis Boglárka-Mercédesz,

a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem munkatársa, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport tagja tart előadást

 

Gáz-geokémiai kutatások a Csomád területén

címmel.

 

Boglárka több mint egy évtizede végez intenzív gáz-kutatásokat a székelyföldi Csomád vulkánon és ennek térségében. Tudományos eredményeit számos vezető szakfolyóiratban publikálta és jelenleg is dolgozik tovább diákjaival és munkatársaival együtt. Munkáját Solti Gizella díjjal ismerték el. Mik a fő eredményei, hogyan lehet bekapcsolódni egy ilyen izgalmas kutatásba? Gyere, csatlakozz hétfőn a következő linken:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI5MGMyOTQtZTE3Mi00Y2U0LWIzMGItN2Q4YWMzYTczMjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22bc40f4e0-8014-4c03-8baf-0417bd6c7065%22%7d

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Harangi Szabolcs