A vulkanológia szerepe az űrkutatásban

Kedves Kollégák!

 

egy érdekes előadásra szeretném felhívni a figyelmet, amit korábbi geológus hallgatónk Zemény Alíz tart Teams platformon 2023. február 13. hétfő 17 órától:

 

címe: A vulkanológia szerepe az űrkutatásban

 

Alíz hallgatóként TDK munkában foglalkozott a Tongariro kitörés anyagának jellemzésével, majd szakdolgozatát a sitkei tufagyűrű vulkanológiai vizsgálatáról írta. Ezután Új-Zélandon végezte PhD kutatását és 2021-ben szerezte meg a PhD fokozatát "Deciphering magmatic processes in response to growth and destruction at Taranaki Volcano, New Zealand" c. dolgozata alapján. Rövid dániai kitérő után jelenleg az Európai Ügynökségén (ESA) dolgozik. Előadásában új kutatási perspektívákról fog beszélni! :-)

 

Mindenkit szeretettel várunk, a Teams platform linkje:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY0ZmQ4ZGUtZmViZC00YmU2LWI3ZGItYmUwOWZlZmUwODM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22bc40f4e0-8014-4c03-8baf-0417bd6c7065%22%7d

 

az előadás nyelve magyar, a diák szövege angol nyelvű.

üdvözlettel a szervezők nevében:

Harangi Szabolcs