Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás... Meghívó ünnepélyes projektzáró konferenciára okt. 25, okt. 27.

MEGHÍVÓ
ÜNNEPÉLYES PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIA


A Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt., a Pécsi Tudományegyetem, a ROTAQUA Geológiai-, Bányászati kutató Mélyfúró Kft. és a Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft. nevében tisztelettel meghívjuk Önt a GINOP-2.2.1-15-2017-00102

„Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése”
 című projekt ünnepélyes projektátadó rendezvényére és konferenciájára.


Időpont:     2022. október 27. 8.30-16.20
Helyszín:     Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.) B002-es előadó
PROGRAM:
  8:30 – 9:25   Regisztráció, Sajtónyilatkozatok
  9:25 – 9:30   Megnyitó
  9:30 – 9:45   Csicsák József: A projekt bemutatása – Célok és eredmények
  9:45 – 10:00  Fedor Ferenc: A Tervezett K+F Program
10:00 – 12.20  1. Szekció - A laboratóriumból a terepre
12:20 – 13:30   Ebéd
13:30 – 16:10   2. Szekció - A terepről a laboratóriumba
16:10 – 16:20   Csicsák József: Záró gondolatok

A konferencia nyelve magyar és angol, angol nyelvű diákkal. Minden előadás 15 perc + 5 perc a vitára.
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráljon a konferenciára ezen a linken: https://forms.gle/G6r79FrwCEmEFJev7

Számítunk megtisztelő jelenlétére!

Részletes program: 2022. 10.25-10.27.

Mecsekérc Ltd. – Rotaqua Ltd. – RockStudy Ltd. – University of Pécs

GINOP-2.2.1-15-2017-00102 "Development of a well completion technology for sustainable and cost-effective reinjection of thermal water"

Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése

Program

1st day / Első nap

25/10/2022 – Laboratory visit / Laboratórium látogatások

The goal of the visit is to introduce the laboratory background and developments of the project as well as to foster future partnerships on this basis. /A laboratóriumi látogatások célja a projekt laborhátterének és fejlesztéseinek bemutatása, valamint erre az alapra jövőbeli partneri kapcsolatok felépítésének támogatása.

From

-

to

Program

Presenters

Language

Location

13.00

-

13.30

Introduction

Dr. János Kovács

Dr. Ferenc Fedor

English

Pécs, Ifjúság útja 20.

13.30

-

14.30

University of Pécs and Szentágothai Research Centre

Dr. János Kovács

 

English

15.00

-

15.30

Mecsekérc Ltd.

Dr. Zoltán Máthé

Hungarian with English translation

Kővágószőlős labs

15.40

-

16.40

RockStudy Ltd.

László Kovács

Hungarian with English translation

16.40

-

17.40

Mecsekérc Ltd. and GEOCHEM Ltd.

Dr. Ferenc Fedor

József Csicsák

English

17.40

-

18.30

Q&A

 

 

 

Participation is free of charge, but registration is required. / A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Registration / Regisztráció

Travel between the venues will be organized by the participants themselves, but the organizers are happy to provide support. / Az egyes helyszínek közötti utazást mindenkinek magának kell megszerveznie, de a szervezők korlátozott mértékig ebben segíteni tudnak.

[2nd day / Második nap – private programme / zártkörű program]

3rd Day / Harmadik nap

27/10/2022 – Closing Conference / Záró konferencia

Szentágothai Research Centre

 

 

 

 

 

8.30

-

9.25

Registration – interviews / Regisztráció – nyilatkozatok a sajtónak

 

 

9.25

-

9.30

Opening ceremony / Megnyitó

 

in Hungarian

9.30

-

9.45

József Csicsák:

Presentation of the project - objectives and results / A projekt bemutatása – célok és eredmények

 

in Hungarian

9.45

-

10.00

Ferenc Fedor:

The planned R&D program / A tervezett K+F program

in Hungarian with English slides

 

 

 

 

From Laboratory to field / A laboratóriumból a terepre

Chairman / Szekcióvezető: Márton Pál Farkas, László Kovács

 

 

10.00

-

10.20

János Szanyi, Orsolya Rátkai, Gábor Kocsis, András Bálint: Hydrodynamic conditions of the Szentes geothermal field / A Szentesi Geotermális Mező hidrodinamikai viszonyai

 

in English

10.20

-

10.40

Catarina Castro, János Geiger: Stratigraphical modell of the Upper Pannonian sequence in Szentes Region / A Szentes Régió felső-pannon szintjének sztratigráfiai modellje

 

in English

10.40

-

11.00

Péter Ács, Anita Fedor-Szász, Ferenc Fedor: Artificial core samples – investigation without risk / Mesterséges magok – vizsgálat kockázat nélkül

 

in English

11.00

-

11.20

Zsanett Vizhányó, Péter Koroncz, Péter Ács, Ferenc Fedor, Péter Mucsi, Zoltán Máthé, János Kovács: Laboratory measurements and petrophysical characterization of Szentes core samples / A szentesi magminták laboratóriumi mérései és kőzetfizikai értékelése

 

in English

11.20

-

11.40

Kinga Gelencsér, László Kovács, Vazul Gál, Kinga Zipf Mázik, Tamás Horváth, Mátyás Kiss, Máté Farkas, Zoltán Biber, Gábor Szujó, Orsolya Rátkai: Rock mechanical characterization of natural and artificial rock samples prepared in the framework of GINOP-2.2.1 project / A GINOP-2.2.1 projekt keretében kialakított természetes és mesterséges kőzetminták kőzetmechanikai jellemzése

 

in Hungarian with English slides

11.40

-

12.00

János Kovács, Tímea Pernyeszi, Eszter Sendula, Richárd Farkas: Characteristics of rock–water interaction in Upper Pannonian sandstone (Szentes, Hungary) / A felső-pannon homokkő víz-kőzet kölcsönhatásainak jellemzése

 

in English

12.00

-

12.20

Vazul Gál, László Kovács, Kinga Gelencsér, Tamás Horváth, Orsolya Rátkai, Kinga Zipf Mázik: The Past and Future of the Kovári (Multiple Failure State) Triaxial Testing Method / A Kovári-féle (Multiple Failure State) triaxiális vizsgálati módszer múltja és jövője

 

in English

12.20

-

13.30

Lunch / Ebéd

 

 

 

 

 

From field to laboratory / A terepről a laboratóriumba

Chairman / Szekcióvezető: János Szanyi, Ferenc Fedor

 

 

13.30

-

13.50

International Outlook / Nemzetközi kitekintés

Günter Zimmermann, Maren Brehme, Wolfgang Weinzierl, Santiago Aldaz, Ábel Markó, Stefan Thiem, Ernst Huenges: Thermal and chemical stimulation treatments at the Mezőberény DESTRESS demonstration site / Termikus és kémiai serkentési kísérletek a mezőberényi DESTRESS demonstrációs területen

 

in English

13.50

-

14.10

International Outlook / Nemzetközi kitekintés

Hannes Hofmann, Guido Blöcher, Maren Brehme: Injection-triggered occlusion of flow pathways in geothermal operations in Klaipeda (Lithuania) / Az áramlási utak elzáródása injektálás hatására a Klaipėda (Litvánia) demonstrációs területen

 

in English

14.10

-

14.30

Márton Pál Farkas, Gábor Magyar, Hannes Hofmann, Günter Zimmermann: Advances in the research of well injectivity improvement in Upper Pannonian sandstone reservoirs. The construction of tailored reinjection well with gravel pack completion and the recompletion of existing well for reinjection using Frac & Pack technology / A felső-pannon homokkő-tározókban létesített kutak injektivitás javítását célzó kutatásainak új eredményei. Új injektáló kút kiépítése kavicságyas szűrőzéssel és meglévő kút injektálásra való előkészítése Frac & Pack technológiával

 

in English

14.30

-

14.50

László Kovács, Máté Farkas, Bence Darázs, Ákos Horváth, Kinga Gelencsér, Vazul Gál, Kinga Zipf Mázik, Zoltán Biber, Gábor Szujó, Orsolya Rátkai: CFD and coupled continuum-mechanical modelling tasks for optimizing the Gravel Packing (GP) and Frac & Pack (FP) well completion technologies / A GP és az FP kútkiképzési technológiák optimalizálását célzó CFD és kapcsolt kontinnummechanikai modellezési munkák

 

in Hungarian with English slides

14.50

-

15.10

Orsolya Rátkai, Gábor Kocsis, József Csicsák: Presentation of the Hall diagram method and diagnosis of injection technology / A Hall-diagram módszer bemutatása és a visszasajtolási technológia diagnosztizálása

 

in Hungarian with English slides

15.10

-

15.30

Péter Koroncz, Ferenc Fedor, Máté Kuncz, Péter Ács, Anita Fedor-Szász, János Kovács, József Csicsák, Miklós Hlatki: Laboratory developments supporting thermal water reinjection technologies 1 – Dynamic leak-off test system / Geotermális vizek visszasajtolásának technológiáját segítő laboratóriumi fejlesztések 1 – Dinamikus kiszűrődés vizsgálatra alkalmas készülék

 

in English

15.30

-

15.50

Patrik Pusztai, Máté Kuncz, Anita Fedor-Szász, Péter Koroncz, Ferenc Fedor: Laboratory developments supporting thermal water reinjection technologies 2 – Proppant qualification, fracture conductivity measurements / Geotermális vizek visszasajtolásának technológiáját segítő laboratóriumi fejlesztések 2 – Proppant minősítés, repesztés vezetőképesség mérés

in English

 

 

 

 

 

15.50

-

16.10

Ferenc Fedor, Hannes Hofmann: Scientific results of the project / A projekt tudományos eredményei

 

in English

16.10

-

16.20

Closing remarks / Záró gondolatok – József Csicsák

in Hungarian

 

Participation is free of charge, but registration is required. / A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Registration / Regisztráció