200 éve született Szabó József, a hazai geológia megteremtője -előadóülés

MEGHÍVÓ

Szabó József, a magyar geológiai iskola megteremtője 200 évvel ezelőtt, 1822 márciusában született. A bicentenárium alkalmából a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében az MTA X. Osztály Földtani, valamint Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottságai a Magyarhoni Földtani Társulattal társrendezésben tudományos ülést terveznek. Az előadónap Szabó József gazdag életútján keresztül szervesen illeszkedik az idei „Tudomány: út a világ megismeréséhez” mottóhoz. A tervezett programban egy tudománytörténeti jellegű előadás mellett 3-3 földtani, illetve ásvány-kőzettani tematikájú előadást tervezünk, amelyben a hazai geológiai kutatással foglalkozó műhelyek előadói közösen szerepelnek.

Az MTA X. Földtudományok Osztálya,
a Földtani Tudományos Bizottság, 
a Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság
és
a Magyarhoni Földtani Társulat közös rendezvénye.

2022. november 9. 10.00, MTA Székház, Nagyterem

Program

10.00 Megnyitó gondolatok: Haas János, az MTA rendes tagja

10.10 Szabó József – aki a magyar földtudomány útját kikövezte: Papp Gábor PhD

10.30 Budapest földtani megismerése a várostervezés szolgálatában: Mindszenty Andrea, az MTA doktora; Török Ákos, az MTA levelező tagja

10.50 „Tegyük láthatóvá a láthatatlant” - A vízföldtan XXI. századi kihívásai: Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora; Szűcs Péter, az MTA levelező tagja

11.10 Gyors klímaváltozások a Negyedidőszakban: Magyari Enikő, az MTA levelező tagja; Kovács János PhD

11.30-12.00 Szünet

12.00 Selmectől a kritikus elemekig - a nyersanyagkutatás feladatai: Földessy János, a földtudomány kandidátusa; M. Tóth Tivadar, az MTA doktora; Benkó Zsolt PhD

12.20 Szabó József ásványtani munkásságának lenyomata 200 év tükrében: Weiszburg Tamás PhD; Zajzon Norbert PhD; Kristály Ferenc PhD; Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja

12.40 Szabó József kőzettani örökségére építve - a földkérgen áthúzódó magmatározó koncepció és folyamatai: Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja; Pál-Molnár Elemér PhD

13.00-13.30 Kérdések, hozzászólások

13.30 Zárszó: Haas János, az MTA rendes tagja