Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés - online

Október 14–15. (péntek–szombat)
online

FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI VÁNDORGYŰLÉS ONLINE

"A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN"
2022. október 14–15. (péntek–szombat)
zoom platform


Támogatók:

 

 

Jelentkezés a Vándorgyűlés élő közvetítésének megtekintésére

 

A  jelentkezés határideje: 2022. október 13. 12.00 óra

A Jelentkezési lap kitöltésével vállalom, hogy az élő közvetítés díját megfizetem: 10.000.- Ft/ két nap

A jelentkezési lapot kitöltőknek, az azon megjelölt e-mail címre október 13-án küldjük el a zoom belépés linkjét.

 

TERVEZETT PROGRAM

OKTÓBER 14. (péntek) PLENÁRIS ÉS SZEKCIÓ ELŐADÁSOK

08:00-10:00 Regisztráció    
    Levezető elnök: Timár Gábor
10:00-10:20   KÖSZÖNTŐ
10:20-11:30   PLENÁRIS ELŐADÁSOK
  10:20-10:35 Gonda Bence Védnöki köszöntő
  10:35-11:05 Tari Gábor Vulkanit és vulkanoklasztit rezervoárok: áttekintés globális példákkal
  11:05-11:35 Holoda Attila Európa energetikájának aktuális helyzete
11:35-12:15   NYERTES TANÁRI ÉS TANULÓI PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA ÉS DÍJÁTADÓ
  11:35-11:55 Nyertes tanári pályázat bemutatása, díjak átadása Veres Zsolt
  11:55-12:05 Nyertes tanulói pályázat bemutatása, díjak átadása Zsűri összefoglaló
12:05-13:40   SZÜNET  
    Levezető elnök: Zelei Gábor
13:40-14:40   GEOFIZIKA-I: Szeizmika és felszíni geofizika
  13:40-14:00 Wórum Géza, Koroknai Balázs, Tóth Tamás, Koroknai Zsuzsa, Fekete-Németh Viktória, Kovács Gábor Young geological deformations in Hungary: introducing the latest regional neotectonic map
  14:00-14:20 Kiss János Relatív térbeli fizikai paraméter-eloszlások a Tokaji-hegységben és a Nyírségben (Eltemetett vulkánmorfológiai elemek kimutatása gravitációs és mágneses mérési adatok alapján)
  14:20-14:40 Kázmér Miklós, Győri Erzsébet, Krzysztof Gaidzik Római kori földrengések Pannóniában és Dáciában 
14:40-15.00   SZÜNET  
15:00-15:40   SZAKEMBER KÉPZÉS-GEOTURIZMUS
  15:00-15:20 Mádai Ferenc, Móricz Ferenc EIT-label minősítés elvárásai nemzetközi mesterszakok esetében a TIMREX nyersanyagkutató közös képzés példáján
  15:20-15:40 Sárdy Julianna Geoturizmus, mint lehetőség és küldetés a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparkban
    Levezető elnök: Palotai Márton
15:40-17:40   NYERSANYAG KUTATÁS-KŐZETTAN-GEOKÉMIA-KLÍMAKUTATÁS
  15:40-16:00 Bánhidi István, Valcz Gyula A szénhidrogének eredete. A biogén és az abiogén elmélet. A replenishment (CH-telepek újratöltődésének) elmélete.
  16:00-16:20 Gelencsér Orsolya, Árvai Csaba, Mika László Tamás, Breitner Dániel, Szabó Csaba, Falus György, Szabó-Krausz Zsuzsanna A hidrogéntárolás geokémiai vonatkozásai – kísérleti és modellezési tanulmány
16:20-16:40   SZÜNET  
  16:40-17:00 Mádai Ferenc, Németh Norbert Egy koncepció az innovatív, robotizált ércbányászatra - a ROBOMINERS projekt.
  17:00-17:20 Szarka László Rendkívül időszerű problémákról 
  17:20-17:40 Miklós Dóra Georgina, Józsa Sándor, Szakmány György, Kasztovszky Zsolt, Harsányi Ildikó, Gméling Katalin, Kovács Zoltán
 
Vörös homokkövek összehasonlító kőzettani, geokémiai és mikromineralógiai vizsgálati eredményei

OKTÓBER 15. (szombat) SZEKCIÓ ELŐADÁSOK

8:30-10:00 Regisztráció   Levezető elnök: Szongoth Gábor
10:00-11:40   GEOFIZIKA-II: MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKA-KŐZETFIZIKA
  10:00-10:20 Szűcs József Gábor, Galsa Attila, Balázs László Szén-dioxid tározók nukleáris mélyfúrás-geofizikai módszerrel történő vizsgálatának modellezése
  10:20-10:40 Muhammad Luqman Hasan, Tivadar M. Tóth Lithology identification and internal structure reconstruction of mezősas field using well logs and discrimination function analysis
  10:40-11:00

M. Tóth Tivadar

Repedezett fluidumtárolók DFN-modell alapú hidrodinamikai értékelési lehetőségei

  11:00-11:20 Tóth Emese, M. Tóth Tivadar Töréssűrűség becslés lyukgeofiziai adatok alapján a Bodai Agyagkő formációban
  11:20-11:30 poszter előadás. Török István, Püspöki Zoltán Karotázs mérések értelmezésének támogatása mesterséges intelligencia alkalmazásával
11:30-11:50   SZÜNET  
    Levezető elnök: Szanyi János
11:50-13:10   HIDROLÓGIA-HIDROGEOLÓGIA
  11:50-12:10 Tóth Tamás, Hámori Zoltán, Kóbor Miklós, Wórum Géza, Kádi Zoltán, Németh Viktória, Baranya Sándor, Kozár Szabolcs Mederfejlődés geofizikai monitorozása. Kombinált módszerek és hosszútávú idősorok egyedi lehetőségei
  12:10-12.30 Molnár Bence, Galsa Attila Felszínalatti vízáramlás és hőtranszport sztochasztikus permeabilitású közegekben
  12:30-12:50 Pinjung Zsolt, Mikita Viktória, Kovács Balázs, Szanyi János Szeged környéki szénhidrogén- és termálvíz termelés hatása a Dunántúli formációcsoport nyomásviszonyaira
  12:50-13:10 Njeru Rita Mwendia, Matthias Halisch, János Szanyi Investigating the process of physical clogging during geothermal water reinjection into sandstone
13:10-14:20   SZÜNET
    Levezető elnök: Haas János
14:20-16:00   GEOTERMIA
  14:20-14:40 Szanyi János Geotermia – Feltámadás?
  14:40-15:00 Gábor Bada, Endre Dombrádi, Mike Peffer, Blaine Saathoff Gádoros Geothermal Concession: A breakthrough in geothermal energy utilization in Hungary?
  15:00-15:20 Szongoth Gábor, Kovács Attila Csaba Milyen mértékben lehet a geotermikus energia gyors bővítésére számítani a jelenlegi energia válságban?
  15:20-15:40 Bozsó Gábor, Kóbor Balázs, Medgyes Tamás A szegedi geotermikus távfűtés kialakítása
  15:40-16:00 Lorberer Árpád Ferenc Új fővárosi hévízkutató fúrások eredményeinek bemutatása
16:00   ZÁRSZÓ

 

A szünetek idejére ajánljuk a tisztelt résztvevők figyelmébe a Magyarhoni Földtani Társulat youtube csatornáján elérhető tartalmakat:

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK AZ ONLINE KÖZVETÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

Fodor István: fody.dj@gmail.com