Geomatek mindenkinek - online előadóülés

Leírás: 

Szeptember 29. (csütörtök) 15.00 óra
Zoom
GEOMATEMATIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY

Geomatek mindenkinek

A Geomatematikai Szakosztály vezetősége idén is folytatja a nagy sikerű 'Geomatek mindenkinek' c. rendezvénysorozatát mely keretében kéthavonta megpróbálja összehozni a geomatematikát művelő tudományos közösséget egy konstruktív eszmecserére.
Szeretettel hívunk minden kollégát a 'Geomatek midenkinek' c. online rendezvényre, ahol egymás között vitathatunk meg geomatematikai problémákat, amikkel kollégáink, vagy mi magunk küzdünk.
Program:  Két 10-15 perces probléma felvető kiselőadást 30-40 perc diskurzus/vita követ, amit a Szakosztály vezetősége moderál.

Első előadó: Dolgos Emília (ELTE TTK, doktorandusz)
A meteorológiában ciklonok azonosítására különféle módszerek léteznek. Manuális vizsgálat esetén például szinoptikus térképeken helyzetük jól beazonosítható a nyomási mező elemzésével. Hosszú időszak vizsgálatához azonban ez a módszer meglehetősen időigényes, ezért olyan számítógépes algoritmus alkalmazása szükséges, mely objektív módon képes detektálni azokat. Az azonosítás lokális szélsőérték kereséssel történik. A ciklonok pályájának követése pedig a legközelebbi szomszéd módszere alapján. De hogyan is épül fel egy ilyen algoritmus? Milyen bemenő adatokat kap a program? Milyen feltételeket szabunk a ciklonok azonosítására és követésére?  

Második előadó: Geresdi István (PTE Földrajzi, Földtudományi Intézet, egyetemi tanár)
A numerikus modellek fontos szerepet játszanak a Föld – légkör rendszer kutatásában. Ismereteink és a számítógépek teljesítményének növekedésével a modellek egyre ponto-sabbak, az eredmények egyre megbízhatóbbak lesznek.  A numerikus modellek nagy előnye, hogy segítségükkel jól reprodukálható ’kísérleteket’ végezhetünk. A kísérleti eredmények kiértékelése rendszerint két célból történik, (i) a vizsgált folyamatok fizikai hátterének kiderí¬tése, (ii) mérési eredményekkel való összehasonlítás. A modellek komplexitása, a folyamatok és az azokat leíró differenciál-egyenletek közötti erős kölcsönhatás, valamint a modellekben szereplő parametrizált összefüggések nagy száma miatt statisztikai eljárásokat kell alkalmazni a fenti célok megvalósítása érdekében.  Beszéljünk arról, hogy milyen statisztikai módszerek alkalmazhatóak a modell eredmények elemzése során!
Az esemény Zoom-on lesz megtartva:
https://us06web.zoom.us/j/88936158772?pwd=UCtmeTRwaWNweUpxQm12YVFHQnlEZz09
Meeting ID: 889 3615 8772, Passcode: 335073 
Instrukciók
A belépéshez használt gépen futni kell a zoom kliensnek. A fenti linkre kattintva a böngé-szőben elindul a csatlakozás. Ha nincs még felinstallálva a zoom kliens szoftver, akkor a gép letölti a programot, felrakja, utána pedig már menni fog a telekonferencia linkjére kattintva. Kérem, hogy a résztvevők 14:45-től kezdjenek el felcsatlakozni, a „meeting” nyitva lesz, bármikor ki lehet próbálni a csatlakozást. A moderátor fogja a videót és az audiót enge¬délyezni, illetve elvenni. Ez azért van, mert a videós csatlakozás esetenként túl nagy sáv¬szélességet igényel, illetve a behallatszó zajok zavarhatják az előadást.

Várjuk szeretettel!

Üdvözlettel, 
Fedor Ferenc 
(MFT) szakosztály elnök

 Kovács József 
(MTA) tudományos bizottsági elnök    

Hatvani István
(MFT) szakosztály titkár