Három érdekes konferencia kerül megrendezésre szeptemberben-októberben hozzánk közel!

Leírás: 

Tisztelt Tagtársak!

Három érdekes konferencia kerül megrendezésre szeptemberben-októberben hozzánk közel.

Az Alpine Workshop 15. Meetingje, a Kárpát-Balkán Asszociáció négyéves (100. évfordulós) találkozója, és a 16. International Lithosphere Program (ILP) konferenciája. Az események Szlovéniában, Bulgáriában és Romániában fognak lezajlani.
Az első közelebb áll a tektonika-geodinamika tárgyköreihez, de általánosan minden oldalról próbálja megérteni az alpi-dinári hegységrendszerek kialakulását a sztratigráfiai alapoktól a deformáción és metamorfozóson keresztül.

A Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció térségünk egyik legnagyobb konferenciája, számos témát felölelő program várható.

Az ILP konferenciája a teljes litoszférában bárhol lejátszódó földtani-geofizikai folyamatokat elemzi, a felszíntől (üledékképződés) az asztenoszféráig és néha tovább (szubdukció).

Minden érdeklődőt bátorítanék a részvételre - legyen a magyar kutatásnak több helyen is eredményes megmutatkozása!

15th Alpine Workshop, pontosabban: 15th Emile Argand Conference on Alpine Geological Studies
https://meetings.copernicus.org/alpshop2022/home.html

XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association
https://cbga2022.geology.bas.bg/?page=5

16. ILP Konferencia,
https://geosymposium.org/

Egy kis meghívás a CBGA-ra:
The 22nd Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association (CBGA) will be held on September 7-11, 2022 in Plovdiv, Bulgaria (CBGA2022; https://cbga2022.geology.bas.bg) and celebrate the 100th anniversary of the Association. Normally, It is the largest regional geological event with over 300 (to over 800) participants from over 40 countries. Despite the long COVID pandemic and the subsequent war in one of the CBGA member country - Ukraine, our aim is to held the CBGA2022 with maximum involvement on site (the halls of the Agricultural University in Plovdiv), although with possible hybrid participation and livestreaming.

Laszlo I. Fodor
Department of Geology,
Eötvös University,
Budapest, Hungary