Kérjük szavazzon ma 20 óráig a nemzetközi agyagásványtani szervezetek kérdéseiről (ECGA, AIPEA)

Leírás: 

Kedves Tagtársak, a Magyarhoni Földtani Társulat
Agyagásványtani Szakosztályának Tagjai!

Újraszerveződik kicsit az agyagos társadalom, és az ECGA keresi benne helyét (tőle indul az AIPEA irányába mutató kezdeményezés). Ezért kiírtak két kérdéssel egy szavazást, amelyről a Szakosztályunk a tagok véleménye alapján dönt. A szavazás háttere és a két kérdés levelem végén olvasható, a kérdésekhez csatolt indoklást Saverio Fiore és Darko Tibljas az ECGA jelen elnöke és titkára állították össze.

Kérjük a tagtársakat, az alábbi google form

https://forms.gle/Wq4wLHJZ1tdyZMAi7

segítségével adják le szavazataikat május 9-én (hétfőn) 20.00 óráig, vagy keressék telefonon / sms-ben Harman-Tóth Erzsébet elnököt (06-20-9120163). Az eredményt még aznap meg kell küldenünk az ECGA felé.

Köszönettel, az MFT Agyagásványtani Szakosztályának vezetősége nevében:
Harman-Tóth Erzsébet
elnök, MFT Agyagásványtani Szakosztály


A szavazás háttere, a résztvevő két szervezet röviden:
1. European Clay Groups Association (=ECGA, Európai Agyagcsoport), amely az 1987-ben alakult, a 6. Euroclay Konferencián, és egyetlen deklarált célja létezésének az európai nemzeti agyagcsoportok összefogása, és a négyévente tartott Euroclay konferencia megszervezése. Vezetője jelenleg Saverio Fiore (Olaszország), titkára Darko Tibljas (Horvátország).
Az ECGA egy nonprofit európai agyagszervezet, tagdíjat nem szed, tagjai nemzeti agyagcsoportok lehetnek, így például tagja Magyarország részéről az Agyagásványtani Szakosztály (“Hungarian Vlay Group”) is. Jelenleg nincs működő honlapja, csatoltan küldöm az utóbbi két módosított szabályzatát, a korábbiból látszik, kik az aktív tagjai: Algéria, Csehország, Egyesült Királyság (UK), Horvátország, Német Agyagcsoport (DTTG - Ausztria, Németország, Svájc), Görögország, Izrael, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország,  Szlovákia, Törökország, Tunézia, Ukrajna (inaktív tagok a 2015-ös SzMSz szerint: Belgium, Skandináv Agyagcsoport, Hollandia, Románia).

2. Association Internationale pour L’Études des Argiles (=AIPEA, Nemzetközi Agyagkutató Társulat, www.aipea.org), tagdíjat megszabó szervezet, állandó működési bevétellel (tagdíjak), tagjai lehetnek személyek vagy társulatok, itt tag a Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztálya, a taglétszám alapján egyeztetett éves tagdíj, amelyet most a Társulatunk fizet, 100 EUR.
Ez a szervezet négyévente tartja ICC (=International Clay Conference) nevű konferenciáját. Jól szervezett társulat saját honlappal, hírlevéllel, kommunikációs csatornákkal (mint Társulatunk, csak nagyban, és kicsit más céllal).
Tagjai: Algerian Clay Group, (North American) Clay Minerals Society (CMS), Australian Clay Minerals Society, (British) Clay Minerals Group – Mineralogical Society of GB and Ireland, Chinese Association for the Study of Clays (CASC), Clay Minerals Society of India (CMSI), Clay Science Society of Japan, Croatian Clay Group, Czech National Clay Group, European Clay Groups Association(ECGA), French Clay Group (GFA), German-Austrian-Swiss Clay Group (DTTG), Hungarian Clay Group, Korean Clay Science Society, Israel Society of Clay Research, Italian Association for the Study of Clays (AISA), Polish Clay Group, Portuguese Clay Group (APA), Russian Clay Group, Slovak Clay Group, Spanish Clay Society (SEA), Tunisian Clay Group (TCG), Clay Science Society – Turkey, Ukrainian Clay Group

AZ ECGA kezdeményezésének lényege, hogy az ECGA által szervezett EUROCLAY konferenciát bevonja az AIPEA ernyője alá (így a szervezés egyszerűsödik), és ennek megfelelően a konferencia neve ezután ICC-Euroclay legyen. A változás főként technikai, marad a régi rendszer, egyszer ICC, két év múlva ICC-Euroclay, aztán újra ICC. Minden második nagy konferencia tehát európai lenne, ahogyan eddig is.

 

Tagi szinten, május 9. 20.00-ig megválaszolandó kérdések:
1. KÉRDÉS
Beleegyezik-e, hogy 2027-től az Euroclay konferenciák az AIPEA égisze alatt kerüljenek megrendezésre?
IGEN | NEM | TARTÓZKODÁS

1. kérdés – Indoklás.
Az Euroclay-nek az AIPEA égisze alatt történő megszervezése magában foglalja a Szövetség informatikai infrastruktúrájának* használatát, és hasznos lesz a jövőbeni szervezők számára. Ez magában foglalja az AIPEA ICC Tanácsadó Bizottsága által meghatározott szabályok elfogadását. A szabályok megtalálhatók az aipea.org oldalon **, és tartalmazzák, hogy a helyszínről az adott bizottság dönt.

*weboldal, szerverlisták, online regisztrációs űrlap és adatbázisok, tudományos programok előkészítésének támogatása, lehetséges workshop-tevékenységek közzététele az AIPEA Oktatási Sorozatban, az AIPEA webterének használata konferencia anyagok tárolására, amelyek megőrzik a találkozó tudományos vonatkozásait (absztraktok és kiadványok ).

**Az AIPEA Alapszabályának (aipea.org) ICC konferenciákra vonatkozó részei (31-37, technikailag a legfontosabb az utolsó 2):
36. Az ICC-t rendező országban vagy régióban a Szervező Bizottságnak az AIPEA-étól eltérő, saját bankszámlával kell rendelkeznie; ide kell befizetni az adott Nemzetközi Agyagkonferenciára (ICC) a részvételi díjat, és az összes felmerült költséget onnan kell kifizetni. A számla a Szervező Bizottság, ill. a Konferencia Pénztárnoka kezelésében van, akit a Szervező Bizottság jelöl ki, és minden konferencia után megfelelően ellenőrzött elszámolási nyilatkozatot kell benyújtani az AIPEA Tanácsnak.
37. A Szervező Bizottság gondoskodik arról, hogy bevételeik fedezzék a konferencia összes költségét és rendezzék ennek megfelelően a regisztrációs és kirándulási díjakat. A regisztrációs díj regisztrálónként 10 dollárt tartalmaz, amelyet az AIPEA-nak fizetnek meg. Az AIPEA nem vállal felelősséget a Nemzetközi Konferencia elmaradásáért. Bármi többletet az összes jogos és jogszerű költség megfizetése és az esetleges kölcsönök visszafizetése után egyenlő arányban kell elosztani a konferenciát szervező szervezet és az AIPEA között. Ha nincs egyetlen egyéb felelős fogadó szervezet egy nemzetközi agyagkonferencia megszervezésére, akkor a többlet teljes egészében az AIPEA pénztárosának kerül kifizetésre. A regisztrálónkénti 10 dolláros díj közvetlenül az AIPEA Hallgatói Utazási Alapjához fog menni, és csak hallgatók ICC-n való részvételének támogatására használható fel.

2. KÉRDÉS
Ha az AIPEA úgy dönt, hogy kétévente szervezi meg a Nemzetközi Agyag Konferenciákat (International Clay Conference, ICC - az egyik alkalommal az ECGA tagok jelentkezésére fenntartva az ECGA országokban, a következőben pedig preferenciálisan a nem ECGA országokban), beleegyezik-e az „Euroclay” konferenciasorozat nevének megváltoztatásába? A konferenciasorozat neve innentől „ICC-Euroclay” lenne.
IGEN | NEM | TARTÓZKODÁS

2. kérdés – Indoklás.
Az International Clay Conference (ICC) és az Euroclay közös konferenciaként való megszervezése ICC-Euroclay néven meg fogja erősíteni az agyagtudományt és annak láthatóságát a neten***. Ez nem lesz hatással a többi nemzeti agyagcsoport (=National Clay Group, NCG) találkozójára, mivel az ICC-Euroclay továbbra is ugyanolyan gyakorisággal zajlik majd. Továbbá az új struktúra (weboldal és szervezeti támogatás) lehetővé teszi a kis NCG-k számára egy nagy nemzetközi konferencia lebonyolítását, és még a nagyobb NCG-k munkaterhelésének csökkentését is.

***Többen csatlakoznak agyagközösséghez. Ezt már a XIV. ICC (Olaszország 2009) és a XVI. ICC (Spanyolország) során tesztelték, amikor egy hatalmas e-mail kampány olyan tudósokhoz jutott el, akik nem ismerték az AIPEA-t és annak találkozóit.


A szavazás elérhető itt: https://forms.gle/Wq4wLHJZ1tdyZMAi7