Meghívó a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésére

MEGHÍVÓ
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
172. Rendes Közgyűlésére

Időpont: 2022. április 29. (péntek) 13.30 óra
Hely: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey-terem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2022. április 29-én 14.00 órára hívom össze.

Napirend 14.00 órától:

Himnusz

1. Elnöki megnyitó                                                                                                       M. Tóth Tivadar

2. Emlékezzünk elhunyt nagyjainkra:

Nemecz Ernőre emlékezik                                                                              Pósfai Mihály

Dank Viktorra emlékezik                                                                                Bérczi István

Császár Gézára emlékezik                                                                                   Haas János

3. Az 50, 60, 70 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása:                 M. Tóth Tivadar

4. A társulati kitüntetéseket javasló bizottságok jelentése és a kitüntetések átadása:

Lóczy Lajos Emlékérem                                                                biz. elnök: Kóthay Klára

Kertész Pál Emlékérem                                                                    biz. elnök: Török Ákos

Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem                                               biz. elnök: Kóthay Klára

Kriván Pál Alapítványi Emlékérem                                                   biz. elnök: Király Edit

5. Beszámolók, jelentések

Főtitkári – közhasznúsági jelentés                                                               Babinszki Edit

A Gazdasági Bizottság jelentése                                                                      Sőreg Viktor

Az Ellenőrző Bizottság jelentése                                                                    Mádai Ferenc

Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről               Jocháné Edelényi Emőke
6. Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.

7. Vezető tisztségviselők megbízása - a tisztségükben vállalt társulati feladatokon felül - a Földtani Közlöny szerkesztésére, valamint az EFG projektekben végzendő munkákra

8. Egyebek

Bányászhimnusz

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel várunk!

Jó szerencsét!

M. Tóth Tivadar s.k

A Közgyűlésen elhangzó Főtitkári, közhasznúsági, egyszerűsített éves beszámolókat, valamint a Magyar Földtanért Alapítvány beszámolóit a honlapról tudják letölteni: https://foldtan.hu/hu/node/1527