Holoda Attila: Aktuális kérdések és kétségek az energetikában - online előadás kedden, csatlakozási link a levélben!

Tisztelt Tagtársak!

Az MFT Nyersanyagföldtani Szakosztálya tisztelettel meghívja az érdeklődőket soron következő előadóülésére: 2022. január 18. (kedd) 15.00 óra

helyszín: online

Holoda Attila: Aktuális kérdések és kétségek az energetikában

Az eseményhez csatlakozni az alábbi linken lehet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlM2I3MzAtODI3ZC00NjhhLWJiODUtYThmODkzN2UxOWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2274c7c0f1-18ce-4b8d-a8d9-0f1d6dc36df5%22%7d