A barokk tudomány Magyarországról - Marsigli és kortársai c. konferencia

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Felhívjuk figyelmüket az alábbi konferenciára


A barokk tudomány Magyarországról -  Marsigli és kortársai
tudományos konferencia
Magyarságkutató Intézet
2021. március 24-25.

Tisztelt Kollégák!

A Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontja március 24-25-i dátummal konferenciát rendez „A barokk tudomány Magyarországról. Marsigli és kortársai” címmel. Tisztelettel felkérjük Önt, hogy előadás tartásával járuljon hozzá a konferencia eredményességéhez.
Kutatóközpontunk azzal a kutatási profillal jött létre, hogy feltárja és kutassa a Magyarország, illetve tágabb értelemben a magyar nép és Pannonia történetére vonatkozó írott forrásokat. E kutatások eredményeként lezárásához közeleg egyik projektünk, és végre magyar fordításban és teljes terjedelmében megjelenhet Luigi Ferdinando Marsigli hatkötetes Danubius Pannonico-mysicusa.  
Az utóbbi évtizedekben megélénkült az érdeklődés Marsigli szerteágazó, számos tudományágat felölelő tevékenysége iránt, történészek és természettudósok egyaránt vizsgálják a hatalmas életművet, melynek jelentős része hazánkhoz kötődik. Hadvezér és polihisztor, térképész és hírszerző, ornitológus és archaeologus: Marsigli gróf akár a császár katonájaként, akár műkedvelő természetbúvárként látott munkához, mindenütt maradandó jelentőségű eredményeket ért el.  Konferenciánk egyik fő célja, hogy fórumot biztosítson a kutatóknak, bármely tudományterület irányából vizsgálják is Marsigli gróf munkásságát, s így képet adjon a hazai Marsigli-kutatások jelenlegi állásáról. Ugyanakkor nem feledkezünk meg arról, hogy az egész korszak magyarországi tudománytörténetének – jelentőségéhez és a ma is folyó kutatások intenzitásához képest – kevés lehetősége van a nyilvánosságra, ezért az egész, Magyarországra vonatkozó barokk tudomány történetének kutatóit szívesen látjuk általános tudománytörténeti szekciónkban.
A konferenciára 20 perces előadásokat várunk, melyeket vita követ.
Konferenciánkat jelenéti módban szeretnénk lebonyolítani, a járványhelyzettől függően lehetőséget biztosítva az on-line szereplésre. A konferencián elhangzott előadásokból terveink szerint még 2022 folyamán tanulmánykötetet adunk ki.
Kérjük, részvételi szándékukat február 5-ig, tervezett előadásuk címével és rövid absztrakttal jelezzék a feher.bence@mki.gov.hu vagy toth.anna@mki.gov.hu email-címen.

Köszönettel és üdvözlettel:
Fehér Bence
Magyarságkutató Intézet
Klasszika-filológiai Kutatóközpont
igazgató


Tóth Anna Judit
Magyarságkutató Intézet
Klasszika-filológiai Kutatóközpont
tudományos főmunkatárs