Megjelent a Földtani Közlöny 151/3, illetve 151/4 füzete. Olvassa online!

Leírás: 

Olvassa online a Földtani Közlöny 151/3-4 számait!

Kedves Olvasók!
 

A megszokottól eltérően a 151. évfolyam 3. és 4. füzete együtt jelenik, egyik kicsit későbben, a másik korábban, hiszen összeköti ezeket tartalmuk: a sokak által ismert Pécs-Danitzpusztai feltárás legfrissebb kutatási eredményei. A ”homokbánya”, nem mellesleg a számtalan fúrásból ismert Endrődi Márga kevés kibúvásának egyike. A legidősebbként ismert közel vertikális helyzetű, sőt átbuktatott pannóniai márga rétegektől indulva, különleges szarmatát, majd bádenit tárt fel egy 2018-ban mélyített kutatóárok. Elemzése egyben a bánya már ismert szakaszán gyűjtött adatok újragondolását is szükségessé tette. A 3.számban találnak tanulmányokat a rétegsorról, annak őskörnyezeti jellegéről, különböző ősmaradványcsoportokról: tengeri és endemikus, tavi mészvázú nannoplankton, dinoflagelláták, foraminiferák és kagylósrákok őskörnyezeti és/vagy rétegtani üzenetéről. A 4. számban mutatjuk be a legidősebb, még tengeri rétegek koralljait, molluszkáit, majd a csökkentsósvízi puhatestű együttesek különös jellegeit, in situ és áthalmozott gerinces maradványok, többek közt halak zárják az őslénytani fejezetet. A feltárásban található szerkezeti jelenségek, események tárgyalása zárja a tanulmányok sorát. Nem feledtük kiemelt célunk, a szaknyelv ápolását, de kivételesen a füzet minden tanulmánya angol nyelvű, mivel jelentősebb nemzetközi érdeklődésre tarthat számot.

A 152. évfolyamba is várjuk a friss kutatási eredményeket! Elsősorban jövendő doktorandusz szerzőinket kérjük, hogy a céljaikhoz mérten időben nyújtsák be a kéziratokat.

Jó szerencsét!

Sztanó Orsolya, főszerkesztő

Előszó "A Mecsek déli előtere neogén képződményeinek rétegtanához és tektonikájához: a pécs–danitzpusztai feltárás vizsgálata" c. kötethez. Sebe K., Magyar I.
https://bit.ly/3EDzEMg

Egy kivételes feltárás: a pécs-danitzpusztai homokbánya középső–felső miocén rétegsora. Sebe K., Konrád Gy., Sztanó O.
https://bit.ly/3m5Zy4n

Mészvázú nannofosszíliák Pécs-Danitzpuszta középső/felső miocén képződményeiből. Coric S.
https://bit.ly/3GonLKH

Dinoflagelláta ciszták Pécs-Danitzpuszta pannóniai „fehér márgájából”. Krizmanić K., Sebe K., Magyar I.
https://bit.ly/31DJtv9

Késő badeni és szarmata (középső miocén) mikrofosszíliák Pécs-Danitzpusztáról. Szuromi-Korecz A., Magyar I., Sztanó O., Csoma V., Botka D., Sebe K., Mohr E.
https://bit.ly/33bRd8z

Pannóniai kagylósrák fauna Pécs-Danitzpusztáról. Csoma V., Magyar I., Szuromi-Korecz A., Sebe K., Sztanó O., Buczkó K., Tóth E.
https://bit.ly/3Gnndoh

Középső miocén (badeni) makrogerinctelenek Pécs-Danitzpusztáról. Dulai A., Henn T., Sebe K.
https://bit.ly/3lKuff5

Szarmata és pannóniai puhatestű faunák különleges helyi sorrendje Pécs-Danitzpusztáról. Botka D., Rofrics N., Katona L., Magyar I.
https://bit.ly/3EBQoDQ

Egy változatos miocén halfauna a Mecsekből, a pécs-danitzpusztai homokbányából. Szabó M., Kocsis L., Bosnakoff M., Sebe K.
https://bit.ly/3EFhTwb

A pécs-danitzpusztai homokbánya miocén üledékeinek szerkezeti elemei. Sebe K.
https://bit.ly/3Gsd75x

 

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát.
A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes