Választmányi ülés

2021. november 26. 15.00 óra


MEGHÍVÓ
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRE

Az  online ülés időpontja:    2021. november 26. (péntek) 15.00 óra
Az ülés helye: zoom,
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93874200233?pwd=VGgwSjFIS1l1WDNGaEhhUngwSHQyQT09

Meeting ID: 938 7420 0233
Passcode: 706518
Határozatképtelenség esetén a Választmányi ülés új időpontja:  2021. november 26. (péntek) 15.10 óra változatlan napirenddel

Napirend:
1.     A Választmány titkárának megválasztása M. Tóth Tivadar
       A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjának megválasztása – M. Tóth Tivadar
       A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsági tagjainak megválasztása – M. Tóth Tivadar
2.    A szervezeti egységek tisztújításának rövid értékelése –M. Tóth Tivadar
3.    A területi szervezetek és szakosztályok szerepe a társulat életében – M. Tóth Tivadar
4.    A Társulat H2020 projektjei – Zajzon Norbert
5.    Az ENGIE program bemutatása – Kóthay Klára
6.    A Társulat Alapszabályának korszerűsítését végző Alapszabály és Ügyrendi Bizottság tájékoztatója – Bodor Emese Réka
7.    A 2022. évi központi rendezvények terve – Babinszki Edit
8.    A területi szervezetek és szakosztályok, valamint az Ifjúsági Bizottság 2022. évi tervezett programjainak bemutatása 3-3 percben – a szervezeti egységek vezetői
9.    A Társulat társadalmi megjelenése: az év ősványa projekt, valamint a Juhász Árpád geológus szakkör 2022. évi tervei: – Kóthay Klára
10.   Az év ásványkincse program 2022. évi tervei Topa Boglárka
11.   Egyebek

Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit, és az Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy akadályoztatásuk esetén helyet¬tesről gondoskodjanak! (A Választmányban a területi szerve¬ze¬tek és szakosztályok elnökeit a titkáraik, vagy az elnök által megbízott vezetőségi tag teljes hatáskörrel helyettesíthetik.)

Jó szerencsét!

M. Tóth Tivadar s.k.
elnök


TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE TITKÁRSÁGUNKON!
(mft@mft.t-online.hu, +36 20 4948449)