Nyolc rövid előadás az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetéből

  • Ciklikusság a kontinentális kéreg eltemetődéseiben és exhumálódásaiban: (Porkoláb Kristóf PhD)
  • A Föld belső szerkezetének monitorozása elektromágneses jelekkel: (Rubóczki Tibor; Novák Attila PhD)
  • A Föld időben változó gravitációs tere és dinamikai folyamatai által okozott felszíni deformációk: (Papp G, a műsz. tud. kand.; Benedek J PhD; Ruotsalainen, H; Meurers, B; Leonhardt, Roman; Hutchinson, P)
  • Magyarországi radar-interferometriai fejlesztések és alkalmazások: (Békési Eszter; Bozsó István; Molnár Gábor PhD; Porkoláb Kristóf PhD; Szárnya Csilla; Szűcs Eszter PhD)
  • Mágneses Nulltér Laboratórium (ZBL): (Lemperger István PhD; Wesztergom Viktor, a földtudomány kandidátusa)
  • Hatvanévnyi légköri elektromos térerősség-mérés a Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban: (Buzás Attila; Barta Veronika PhD; Bór József PhD)
  • Most is mozog a Föld – A kisebb földrengések fontossága a szeizmológiai kutatásokban: (Czecze Barbara; Gribovszki Katalin PhD; Kiszely Márta PhD; Győri Erzsébet PhD)
  • Litoszféra-kutatás a Pannon-medencében: a magyar AlpArray program:  (Timkó Máté; Kalmár Dániel; Süle Bálint; Wéber Zoltán PhD)
  • Lemeztektonika új perspektívában (Kovács István PhD és az MTA FI Lendület Pannon LitH2Oscope Kutatócsoport)