Előadóülés a Barlangok és a Karszt Nemzetközi éve alkalmából – november 25. Regisztrálni kell!

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

ELŐADÓÜLÉS A BARLANGOK ÉS A KARSZT NEMZETKÖZI ÉVE ALKALMÁBÓL

c. rendezvényére

A rendezvény ideje és helye: 2021. november 25., [csütörtök] 10.00 óra

Cím: MTA Székház, Nagyterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. (2. emelet)

Az előadóülés az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete, az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság, valamint Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság közös rendezvénye


PROGRAM

10.00 Megnyitó: Demény Attila, az MTA rendes tagja

A „Cave and Karst Systems of Hungary" c. kiadvány tanulmányai

10.05. A „Cave and Karst Systems of Hungary" c. könyv (szerk. Veress Márton és Leél-Őssy Szabolcs, Springer Kiadó) bemutatása: Veress Márton, az MTA doktora; Leél-Őssy Szabolcs, a földtudomány kandidátusa
10.15. Magyarország karsztterületeinek növényzete: Bátori Zoltán PhD; Bauer Norbert PhD; Erdős László PhD; Vojtkó András PhD
10.30 Magyar karsztos területek állatvilága: Balázs Gergely PhD; Szinetár Csaba, a biológiai tudomány kandidátusa; Csorba Gábor PhD; Paulovics Péter
10.45 Paleokarszt-jelenségek Magyarországon (Pre-pleisztocén példák): Mindszenty Andrea, az MTA doktora; Sebe Krisztina PhD
11.00 Medenceléptékű áramlási rendszerek hazai karsztterületeken - ismeretek új értelmezésben: Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora; Erőss Anita PhD; Csondor Katalin; Iván Veronika; Tóth Ádám PhD
11.15 Magyarországi karsztvidékek morfometriai elemzése térinformatikai eszközök segítségével: Telbisz Tamás PhD
11.30 A Bakonyvidék fedett karsztja: Veress Márton, az MTA doktora
11.45 A Budai-termálkarszt barlangjai: Leél-Őssy Szabolcs, a földtudomány kandidátusa; Virág Magdolna PhD
12.00 Monitoring jellegű vizsgálatok magyarországi barlangokban: következtetések a cseppkövek képződését és összetételét meghatározó folyamatokra: Czuppon György PhD; Demény Attila, az MTA rendes tagja; Leél-Őssy Szabolcs, a földtudomány kandidátusa; Stieber József; Óvári Mihály PhD; Dobosy Péter PhD; Berentés Ágnes; Kovács Richard; Kiss Klaudia PhD; Kovács Zsófia PhD; John Szilárd
12.15 Travertínók és mésztufák Magyarországon: Kele Sándor PhD

12.30 Szünet

Szemelvények a karszt- és barlangkutatás területén

13.15 Magyarországi barlangok védelme és az Országos Barlangnyilvántartás aktualitásai: Egri Csaba
13.30 Geofizikai és víznyomjelzéses vizsgálatok a Gömör-Tornai-karszt területén: Gruber Péter; Gaál Lajos, a biológiai tudomány kandidátusa
13.45 A Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) története (1992-2021), mérési eredményei, azok felhasználhatósága a fenntartható vízkészletgazdálkodásban: Lénárt László PhD; Czesznak László; Hernádi Béla; Darabos Enikő PhD; Miklós Rita; Ilyés Csaba; Pelczéder Ágnes; Kovács Balázs PhD
14.00 Vízföldtani adatok származtatása a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer idősorainak elemzése alapján: Darabos Enikő PhD; Tóth Márton PhD
14.15 A bükki hideg és termál karsztrendszer kapcsolata: Miklós Rita
14.30 A Dunántúli-középhegység karsztvíztárolójának numerikus hidrodinamikai modellezése: Gondárné Sőregi Katalin; Molnár Mária PhD; Balogh Viktor; Kovács Balázs PhD; Viszkok János PhD
14.45 Hidrogeológiai és szpeleológiai kutatások a Villányi-hegységben: Dezső József PhD; Czigány Szabolcs PhD; Csicsák József; Czuppon György PhD; Csondor Katalin; Erőss Anita PhD; Kovács János PhD; prof. Müller Imre PhD; Pirkhoffer Ervin PhD; Szalai Viktor; Rezsek Marietta; Szulimán Szilvia; Varga György PhD; Zentainé Czauner Brigitta PhD; Weidinger Tamás, a földrajztudomány kandidátusa

15.00 Szünet

15.30 Hazai cseppkövek paleoklimatológiai kutatása: Demény Attila, az MTA rendes tagja
15.45 Aktív és fosszilis karszt a Nyugat-Mecsekben: geokronológia és fejlődéstörténet: Sebe Krisztina PhD; Csillag Gábor PhD; Bauer Márton PhD; Surányi Gergely PhD; Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia PhD; Novothny Ágnes PhD
16.00 Karsztmorfológiai és barlangtani vizsgálatok Ódorváron és az 50 éve felfedezett Hajnóczy-barlangban. Kutatástörténeti összefoglalás: Mucsi László PhD
16.15 A Gomba szénhidrogén rezervoár paleokarsztja: Bauer Márton PhD; Raucsik Béla PhD; Varga Andrea PhD; M. Tóth Tivadar, az MTA doktora
16.30 A barlangbeszakadással keletkező mészkőszurdokok sajátosságai: Hevesi Attila, az MTA doktora
16:45 A barlangos bélyegek és képeslapok szerepe a barlangok, a barlangi képződmények és a barlangi élőlények megismertetése és védelme érdekében: Lénárt László PhD
17.00 Zárszó: Demény Attila, az MTA rendes tagja

Kapcsolódó esemény: Berentés Ágnes fotókiállítása az MTA Székházban a barlangok varázslatos világáról

A járványhelyzet miatt csak korlátozott számú közönség helyszíni fogadására van mód.
Az esemény élő közvetítése a Magyar Tudomány Ünnepe – Nagyterem nevű csatornán követhető.
A felvétel a későbbiekben az MTA YouTube-csatornáján tekinthető meg.

A rendezvény látogatása védettségi igazolványhoz és előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a fold@titkarsag.mta.hu címen lehet.

A személyes részvétel lehetősége a járványhelyzet függvényében módosulhat.
További információ: www.tudomanyunnep.hu