A Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet tisztújítása. Jelöltállítás október 24-ig!

Tisztelt Területi szervezeti Tagtársak!


A 2021-es év a tisztújítás éve a Magyarhoni Földtani Társulat és szervezeti egységeinek életében. Miután a Társulat a nyár közepén megtartotta a Közgyűlését és a Tisztújítást, az alapszabály értelmében a szervezeti egységek, így a Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet tisztújítását 3 hónapon belül meg kell tartani.
A tisztújítás folyamata:
1. Javaslattétel a tisztségviselők személyére. Javaslatokat kérünk a Tagtársak részéről a területi szervezet vezetőségének személyére. A javaslattétel módja a Választási Bizottság valamely tagjához email-ben küldött javaslat.
Javasolható személyek a Területi Szervezet aktív tagjai. Az aktív tagok listája az alábbi weboldalon elérhető: https://foldtan.hu/hu/node/1387.
Kivételt képeznek a Választási Bizottsági tagok, valamint azon tagok, akik a Társulat irányában hosszabb ideje (2018 óta folyamatosan) tagsági díj hátralékban vannak (Ők nem szerepelnek a listában). Kérjük a Tisztelt Tagtársakat, hogy javaslataikat október 24-ig szíveskedjenek megtenni!
Választási Bizottsági tagok: elnök: Pósfai Mihály, tagok: Piros Olga, M. Tóth Tivadar
2. A beérkezett javaslatok alapján történik a választás, tervezetten október 25–29. között.
Figyelembe véve az ismételten felerősödő COVID hullámot a választás módja előreláthatólag online lesz, vagy pedig e-mailben lehet szavazni. Az online szavazás feltételeinek megteremtése jelenleg kidolgozás alatt áll, a választás menetét rövidesen megosztjuk a tagsággal.
3. Az eredményekről a választást követően levélben küldünk tájékoztatást, illetve az új vezetőség felkerül Területi szervezetünk honlapoldalára.
Kérjük a tisztelt tagságot, hogy aktívan vegyen részt a tisztújtás folyamatában, első lépésben jelöljenek vezetőségi tagokat: 1 fő elnök, 1 fő titkár, 3–5 fő elnökségi tag.

Jó szerencsét!
Pósfai Mihály
a Választási Bizottság Elnöke