Az Alföldi Területi Szervezet tisztújítása. Jelöltállítás október 4-ig!

Tisztelt Alföldi Területi szervezeti Tagtársak,

A 2021-es év a Tisztújítás éve a Földtani Társulat és Tagszervezeteinek életében. Ez a tisztújítási folyamat ebben az évben, az élet más területeihez hasonlóan erősen befolyásolt a pandémia által, legyen szó akár a megfelelő időpont meghatározása, vagy akár a személyes részvétel feltételeinek és lehetőségeinek biztosításáról.
Miután a Magyarhoni Földtani Társulat a nyár közepén megtartotta a Közgyűlését és a Tisztújítást, az alapszabály értelmében a tagszervezetek és közöttük az Alföldi Területi Szervezet tisztújítása időben kötött pályára került. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a területi szervezet tisztújítására októberben sor fog kerülni. Ezúton is gratulálunk ismét M. Tóth Tivadarnak, területi szervezetünk tagjának, aki a következő társulati ciklusban az MFT elnöki posztját tölti be.
Jelen levelünk egy tájékoztató levél a tisztújítás tényéről és folyamatáról. Ugyanez a levél meg fog jelenni a Társulat és/vagy a Területi szervezet weboldalán is, illetve körlevél formájában kiküldésre kerül.
A tisztújítás folyamata:
1.    Javaslattétel a Tisztségviselők személyére. Javaslatokat kérünk a Tagtársak részéről a területi szervezet vezetőségének személyére. A javaslattétel módja a Választási Bizottság valamely tagjánál email-ben tett javaslat. Javasolható személyek a Területi Szervezet aktív tagjai. Az aktív tagok listája az alábbi weboldalon elérhető: https://foldtan.hu/hu/node/1374. Kivételt képeznek a Választási Bizottsági tagok, valamint azon tagok, akik a Társulat irányában hosszabb ideje (2018 óta folyamatosan) tagsági díj hátralékban vannak (Ők nem szerepelnek a listában). Kérjük a Tisztelt Tagtársakat, hogy javaslataikat október 4-ig szíveskedjenek megtenni! Választási Bizottsági tagok: Kiss Károly (karolykiss2@gmail.com, Rózsa Péter (rozsa.peter@science.unideb.hu), Schubert Félix (schubert@geo.u-szeged.hu)
2.    A beérkezett javaslatok alapján történik a választás, tervezetten október 11-14 között. Figyelembe véve az ismételten felerősödő COVID hullámot a választás módja (személyes, vagy online szavazás) és feltételei jelenleg kidolgozás alatt állnak. A végleges módot és a választás menetét rövidesen megosztjuk a tagsággal.
3.    Az eredményekről a választást követően levélben küldünk tájékoztatást.
4.    Tájékoztatásul közöljük, Szanyi János jelenlegi elnök 2 ciklus után nem kívánja folytatni az elnöki tevékenységet.
Kérjük a tisztelt tagságot, hogy aktívan vegyen részt a tisztújtás folyamatában, elsőként jelöljenek vezetőségi tagokat: 1 fő elnök, 1 fő titkár, 3 fő elnökségi tag.

Jó szerencsét!
Kiss Károly
Választó Bizottság Elnöke