Progeo Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály tisztújítása - jelöltállítás október 2-ig!

Tisztelt Tagság!
A Progeo Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály vezetősége is megújul a Társulat tisztújítása után. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok miatt a tisztújítást elektronikus úton is le lehet bonyolítani, így erre online (email) kerül sor.
A tisztújítás előkészítésére 2 tagú Választási bizottságot (VB) kértünk fel, amelynek  tagjai Pál Márton Tamás és Soós Ildikó. A tisztújítás keretében elnököt, titkárt és 5 fős elnökséget választunk, kérjük, jelöléskor ezeket a tisztségeket adják meg.
Felhívom a szakosztály tisztelt tagságát jelöltállításra!
A jelöléseket írásban, a VB bármely tagjának címezve lehet megtenni. Kérjük, hogy jelölésüket email-ben, a jelölt/jelöltek nevének és a javasolt tisztség feltüntetésével adják meg.

A szakosztály tagjainak névsora elérhető a szakosztály oldaláról: https://foldtan.hu/hu/progeo

Jelöltállító javaslatokat a következő címek valamelyikére várjuk:

Pál Márton: marchello@map.elte.hu
Soós Ildikó: ildiko.soos14@gmail.com
A jelöltállítás határideje: 2021. október 2.

Szepesi János
szakosztály elnök