Pálfy Mór nyomdokain - szakmai kirándulás és emlékülés - október 23. Regisztrálni kell!

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi rendezvény meghívóját!

 

Hölgyem/Uram! Kedves kollégák!

Tisztelettel meghívjuk a Pálfy Mór nyomdokain (szakmai kirándulás és emlékülés) című rendezvényünkre, amelyet a születése 150. jubileumi évfordulója alkalmából szervezünk.

A rendezvény tervezett programja (2021. október 23.):

  • 8.00-16.00: szakmai kirándulás Verespatakra – ércgenetikai és gazdaság földtani szempontok időszerűsége 100 évvel Pálfy munkássága után (a szakmai kirándulás vezetője Dr. Márton István; indulás Kolozsvárról, érkezés Bágyonba, majd az emlékülés után visszaút Kolozsvárra). A folyamatban lévő – aktív bányatelkekre vonatkozó, kötelező érvényű – látogatási engedélyeztetés eredeményeként a kirándulás végleges útvonala némileg változhat, így Verespatak mellett vagy helyett Bucsum vagy Offenbánya is felmerül lehetséges célpontként.
  • 16.30-17.00: Pálfy Mór emléktábla felavatása Bágyonban a Kultúrház előtt (felszólalnak a szervező intézmények képviselői).
  • 17.00-19.30: Emlékülés a bágyoni Kultúrházban Pálfy Mór születésnek 150. éves jubileumára (4-5 földtani, tudománytörténeti, helytörténeti és tudománynépszerűsítő előadás az Erdélyi-szigethegység földtanához és Pálfy életútjához/munkásságához kapcsolódóan).

A rendezvény célja feleleveníteni érdemeit Aranyosszék leghíresebb természettudósának, PÁLFY Mór (1871–1930) geológusnak, születése 150. jubileumi évfordulója alkalmából. Szülőföldjén köztudatba vinni személyiségét, tudományos érdemeit, emberi nagyságát. További nem-titkolt célunk az Aranyos-vidéki magyar értelmiség találkozására lehetőséget biztosítani, közösségi érzete ápolása érdekében és a tudománynépszerűsítő jellegű ismereterjesztés az Erdélyi-szigethegység ásványi nyersanyag forrásai kapcsán. Egyúttal az erdélyi magyar geológus közösségnek, a szakma széles köre képviselőjének is keretet szeretnénk teremteni, hogy leróják tiszteletüket az erdélyi földtan e kiválóságának emléke előtt és szakmai fórumot/vitát tarthassunk Pálfy munkásságának ma is időszerű ércgenetikai és gazdaság földtani eredményeiről. Kiemelt célunk, hogy a szakmai kiránduláson keresztül az egyetemi diákokat és fiatal geológusokat is bevonjunk a programba, ezáltal lehetőséget teremtve a geológus/érckutató szakmához ellengedhetetlen terepi/gyakorlati megfigyelésekhez, amelyek az elmúlt években a vírusjárvány hatásai miatt háttérbe szorultak a tanrendi feladatok között.

A rendezvény szervezői: Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani szakbizottsága, Várfalva Község Polgármesteri Hivatala, Koch Antal Földtani Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület aranyos-vidéki fiókegyesülete

Jelentkezés: https://forms.gle/4TymCgYigHj1Ym5MA

Előadással és/vagy a szakmai kirándulásra kérjük 2021. október 10. határidővel jelentkezni.

Az emlékülésen a részvétel nyított és ingyenes minden érdeklődő számára, de a járványügyi szabályok miatt szintén jelentkezni kell 2021. október 17. határidőig.

További információk és érdeklődés: az office@foldtan.ro e-mail címen vagy a +40 744 644 894 (Gál Ágnes) és +40 740 314 927 (Márton István) telefonszámokon.

 

A szervezők nevében,
Köszönettel és tisztelettel:

Márton István