Az Általános Földtani Szakosztály/Budapesti Területi Szervezet tisztújítása - jelöltállítás szeptember 30-ig!

Tisztelt Tagság!
Az Általános Földtani Szakosztály és Budapesti Területi Szervezet vezetősége is megújul a Társulat tisztújítása után. A Tisztújításra az ezévi Kókay terepi napok, mint szakosztályunk és területi szervezetünk éves rendes nagyrendezvényén kerül sor. Az idei évben ezt a rendezvényünket október 15-16-án tartjuk meg a Bükkvidéki badeni-pannon üledékek és badeni vulkanoklasztitok tematikájának szentelve, az MTA X. Osztály Szedimentológiai Albizottságával együttműködésben.

A tisztújítás előkészítésére 3 tagú Választási bizottságot (VB) kértünk fel, amely egyhangú, nyílt szavazással elnökének Lantos Zoltánt választotta meg. A VB tagjai Budai Tamás és Kercsmár Zsolt.
A tisztújítás keretében elnököt, titkárt és 3 fős elnökséget választunk, kérjük, jelöléskor ezeket a tisztségeket adják meg. A tisztújító ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Felhívom a tisztelt tagságot jelöltállításra!

A jelöléseket írásban, a VB bármely tagjának címezve lehet megtenni. Az Általános Földtani Szakosztály és Budapesti Területi Szervezet jelölhető tagjainak listáját a következő linken érhetik el: https://foldtan.hu/hu/node/1364
Ugyanezen listában tájékozódhatnak saját Budapesti Területi Szervezeti illetve Általános Földtani Szakosztályi tagságukról. Jelölést ugyanis csak érvényes tagság esetén áll módunkban elfogadni.

Kérjük, hogy jelölésüket email-ben, a jelölt/jelöltek nevének és a javasolt tisztség feltüntetésével adják meg. Jelöltállító javaslatokat a következő címek valamelyikére várjuk:
Lantos Zoltán: lantos.zoltan@mbfsz.gov.hu
Budai Tamás: budai.tamas@mbfsz.gov.hu
Kercsmár Zsolt: kercsmar.zsolt@mbfsz.gov.hu

A jelöltállítás határideje: 2021. szeptember 30.

A Kókay terepi napokra már lehet jelentkezni:
Regisztráció: https://forms.gle/T6zYaYaYpps4cekr8
A regisztráció határideje: 2021. szeptember. 27!

Jó szerencsét!
Maros Gyula
Elnök