Földtani Közlöny 151/2.

Tartalom

Elnöki megnyitó: Budai Tamás https://bit.ly/3wwvDFC

A Magyarhoni Földtani Társulat 2020. évi tevékenysége: Babinszki Edit https://bit.ly/3xwIRSR

Retrográd metamorfózishoz kapcsolódó fluidumok egy variszkuszi szubdukciós csatornában: fluidumzárvány-vizsgálatok a Cabo Ortegal Komplexum ultrabázisos kőzeteiben: Spránitz T., Szabó Cs., Józsa S., Berkesi M. https://bit.ly/3gDrQj0

Badeni (középső miocén) folyóvízi őskörnyezet a Palócföldön: vulkáni-üledékes rétegsorok a Páris-patak völgyéből: Bordy E., Szanó O. https://bit.ly/3gudbYs

Késő negyedidőszaki szeizmikus aktivitás nyomai futóhomokban, a Dunaszentgyörgy–Harta vetőzónában: Konrád Gy., Sebe K., Halász A. https://bit.ly/3iMKXK0

Anyakőzet-tulajdonságok és termikus átalakulások a Kösseni Formációban: Koncz I. https://bit.ly/3iKNfth

Az alföldi lignitek/barnaszenek biogén metán potenciálja – Rock-Eval adatokon alapuló becslés: Vető I. https://bit.ly/3iMFjYr

Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések: Cserny T. https://bit.ly/3q31mMg

A Magyarhoni Földtani Társulat 2020. évi rendezvényei: Krivánné Horváth Á. https://bit.ly/2U2RXbk

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát.
A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes