DIGITALIZÁLT VILÁG-TÉR-KÉP A TUDOMÁNYÁGAKBAN c. konferenciára még lehet jelentkezni előadásokkal

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A Magyar Természettudományi Társulat alábbi konferenciájára még lehet jelentkezni előadásokkal!

FELHÍVÁS
Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya,
Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,
MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,
MTA Orvostörtérténeti Munkabizottság, Magyar Orvostörténelmi Társaság és a MOT Fogászattörténeti Kör
közös rendezvénye

DIGITALIZÁLT VILÁG-TÉR-KÉP A TUDOMÁNYÁGAKBAN
c. soron következő konferenciánkra, az ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN c. konferencia-sorozat keretében, a Tudomány hónapja alkalmával, 2021. november 18‒19.
Budapest, digitálisan, a ZOOM rendszerben

A Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya, az 1841-ben alapított Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának és Vándorgyűléseinek hagyományait és eszmeiségét megőrizve, idén is folytatni kívánja „Értékmentés és innováció a tudományokban” című konferencia-sorozatát.
Ez évi konferenciánkat „Digitalizált világ-tér-kép a tudományágakban” címen hirdetjük meg. Célunk a digitalizáció jelentőségének bemutatása, a kutatásra gyakorolt hatásainak eddig nem látott, vagy nem mért adatok összefüggéseinek megvilágítása a különböző tudományterületeken. A tudománytörténet bármelyik területének kutatása ma már szinte elképzelhetetlen a digitalizálás használata és segítsége nélkül. A világ-tér-kép megfogalmazás minden tudományterületnek lehetőséget nyújt a modern kutatási módszerek és eredmények bemutatására, újabb összefüggések feltárására, vizuálisan 3D formában való láttatására.

Kérjük, hogy előadói szándékát  az alábbi formában juttassa el Titkárságunkhoz, az alábbi címre: mtt.op.titkarsag@gmail.com
A Szervező Bizottság

————————————————————————
DIGITALIZÁLT VILÁG-TÉR-KÉP A TUDOMÁNYÁGAKBAN
2021. november 18‒19.
IV. ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN konferencia

Előadásra jelentkezés, még pár napig!.
Előadás címe:
Szerző neve:
Titulus:
Munkahely:
Beosztás:
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Téma besorolása (mely tudományághoz tartozik az előadás témája):
Absztrakt magyar nyelven: (500 karakter)
Kulcsszavak: (max. 5 db)
Abstract angol nyelven: (500 karakter
Key words: (max. 5 words)