A digitális tankönyvtárban elérhető Hartai Éva Geológia c. könyve!

Leírás: 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Hartai Éva "Geológia" c. könyve 18 fejezetre bontva elérhető a digitális tankönyvtárban: https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/8559

Leírás: E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Geológia tantárgyához.
Földtani alapfogalmak; A litoszféra rendszerben lejátszódó kőzetképző folyamatok; Szerkezeti földtan és tektonika; A föld és az élet fejlődése; Teleptan; Magyarország földtana

A fejezetekhez animációk, feladatsorok is tartoznak.

Fejezetek:

 1. A földtan, mint tudomány
 2. A Föld, mint égitest
 3. Energia és a változó Föld
 4. A Föld, mint rendszer
 5. A magmás rendszer
 6. Az üledékes rendszer
 7. A metamorf rendszer
 8. A kőzetek szerkezete és deformációja
 9. Globális tektonika
10. A földtani idő
11. A Föld és az élet fejlődésének fontosabb eseményei - Prekambrium
12. A Föld és az élet fejlődésének fontosabb eseményei - Fanerozoikum
13. Ércteleptan
14. Nemérces ásványi nyersanyagok teleptana
15. Foszsilis energiahordozók teleptana
16. Paleozoikum
17. Mezozoikum
18. Kainozoikum