Megjelent a Földtani Közlöny 151/1. száma

Leírás: 

Olvassa online a Földtani Közlöny 151/1 számát!
Bezártság hónapjait enyhítendő hívjuk kedves Olvasóinkat Kárpát medencei kalandozásra.
Az évfolyam kezdő első tanulmány is a jubileumi szemlék sorozatot folytatja, metamorf aljzati kőzetek tarka mozaikjainak összeilleszthetőségét tárgyalja a Délkelet-Alföldön. Érdekes ásványokkal ismerkedhetünk meg Rudabányáról, a bihari Rézbányáról, az Eperjesi-hegység északi részéről és Dobsináról. A következő írás a Raman-spektroszkópia alkalmazását mutatja be kisfokú metamorfózis csúcshőmérsékletének meghatározására egy Aggteleki jura példa kapcsán. A medencébe visszatérve olvashatunk a szénhidrogének elsődleges migrációjáról. Végezetül a szám utolsó két tanulmánya a geotermia témakörét járja körbe. Kézbe vehetjük Magyarország új hőáramtérképét, és egy jubileumi szemlében áttekinthetjük a geotermikus energia kutatása és hasznosítása elmúlt 150 éves történetét.

Kérjük jövendő Szerzőinket, hogy a kéziratok előkészítésekor figyeljenek a tavaly megújult időrétegtant érintő helyesírási szabályok betartására. Doktori képzésre jelentkező jövendő szerzőink kéziratát mielőbb várjuk, különben nem tudjuk garantálni, hogy a bírálati folyamat a felvételik időpontjáig lezárul.

Jó szerencsét!
Sztanó Orsolya, főszerkesztő

Tartalom:

Az Alföld metamorf aljzata: a köztes tömegtől a tarka mozaikig: M.Tóth T., Fiser-Nagy Á., Kondor H., Molnár L., Schubert F., Vargáné Tóth I., Zachar J.
https://bit.ly/2PTUDGG

Ásványtani mozaikok a Kárpát–Pannon régióból 4.: Zajzon N., Fehér B., Szakáll S., Kristály K.
https://bit.ly/3mF1aRx

Szenes anyagok maximális átalakulási hőmérsékletének meghatározása Raman-spektroszkópiai mérésekkel: standardizálás és esettanulmány az Aggtelek–Rudabányai-hegységből: Molnár K., Aradi L. E., Obbágy G., Kövér Sz., Fodor L. Benkó Zs., Szabó Cs.
https://bit.ly/3d8NrPV

A szénhidrogének primer migrációja a törmelékes kőzetekben: Koncz I.
https://bit.ly/2PTtuUg

Magyarország geotermikus viszonyainak áttekintése: Lenkey L., Mihályka J., Paróczi P.
https://bit.ly/3mD6HrA

A geotermikus energia kutatása és hasznosítása Magyarországon az elmúlt 150 év tükrében: Szanyi J., Nádor A., Madarász T.
https://bit.ly/3g1sFTX

Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések: Cserny T.
https://bit.ly/39ZhcQT

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát.
A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes