1. Kárpát-medencei Természettudományi Verseny 2021.

Leírás: 

 

Letölthető versenykiírás

A VERSENY KIÍRÓJA ÉS RENDEZŐJE: Földtudományi Civil Szervezetek Közössége továbbiakban: FÖCIK

A VERSENY VÉDNÖKE: UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐK: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar Természettudományi Társulat, Magyarhoni Földtani Társulat, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

SZAKMAI PARTNEREK: MTA Könyvtár és Információs Központ, Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet

TÁMOGATÓK: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal; Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar; MOL Nyrt; CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet (a leendő Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet)

A VERSENY SZERVEZÉSÉVEL ÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK,  a FÖCIK honlapján www.focik.hu olvashatók.
A versenyt a FÖCIK tagegyesületei földrajz–földtan témakörben magyarországi és külhoni magyar anyanyelvű középiskolák 9–13. évfolyamos tanulói számára hirdeti meg egy kategóriában. A verseny online fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre a FÖCIK központi feladatlapokat készít a versenykiírásban megadott forrásokra és szakirodalomra, illetve a középiskolai ismeretanyagra támaszkodva.

A VERSENY ÖT FORDULÓBÓL ÁLL:

  1. Élettelen természeti értékeink: Kő kövön megmarad kőzetburokkal (belső erők, földtan, földtörténet, geofizika és bányászat stb.) kapcsolatos feladatok
  2. Nemcsak térkép e táj térképészettel, geoinformatikával, tájföldrajzzal, a külső erők felszínformálásával és barlangokkal kapcsolatos feladatok
  3. Az időjóslástól a klímaváltozásig légköri jelenségekkel, meteorológiával, klimatológiával, vízrajzzal, a földrajzi övezetességgel és a vonatkozó természettudományi ismeretekkel kapcsolatos feladatok
  4. A Kárpát-medence csodás tájai. Csoportfeladat, melyben a versenyző csapatok fel lesznek kérve, hogy készítsenek egy legfeljebb 1 perces „fiatalos” bemutatkozó filmet és egy 4 perces kisfilmet a földrajzi/földtani környezetük bemutatásáról. A kisfilmek címe: „A Kárpát-medence csodás tájai és a saját település vagy tájegység neve”. A csapatok által benyújtott versenyfilmeket a Szervezők a FÖCIK honlapján közzé kívánják tenni.
  5. Döntő Fizikai jelenléttel megrendezésre kerülő forduló

REGISZTRÁCIÓ: Minden, a versenyen részt vevő csapatnak az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell a FÖCIK honlapján az ott leírt útmutató szerint. A nevezés ingyenes. A csapatok regisztrációját  2021. február 15. és 2021. április 15. között várjuk. Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!

A VERSENY ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA: A Föld Napja rendezvényen kerül sor a Verseny ünnepélyes, sajtónyilvános megnyitására 2021. április 23-án a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti „Art Geo” szecessziós palotájában (Budapest, XIV. ker. Stefánia út 14.).
A Föld Napja rendezvényre és a Verseny megnyitójára a FÖCIK honlapján lehet regisztrálni. A részvétel díjtalan, az utazás egyénileg történik, ehhez a Szervezők nem tudnak támogatást biztosítani.

CSAPATOK:
Egy-egy csapatot 3 diák alkot, akiknek felkészítését felkészítő tanár támogathatja.
A diákok 9–13. évfolyamos tanulók lehetnek.
A felkészítő tanárok nem vehetnek részt a feladatsorok megoldásában. A verseny során a csapatok – indokolt esetben – egyszer cserélhetnek maximum 1 csapattagot a Versenybizottság engedélyével.

AZ ONLINE FORDULÓK STRUKTÚRÁJA:
Minden forduló két szakaszból áll: a felkészülésből és a feladatkitöltésből.
A felkészüléshez a felkészítő anyagok az aktuális forduló teljes időszaka alatt, a forduló kezdetétől a végéig (szombat 0 órától a következő péntek éjfélig) lesznek elérhetőek. A feladatok kitöltésére, megoldásához az online felületen az adott hét csütörtök 0 órától péntek éjfélig lesz lehetőség. A fordulók feladatsorának megoldására az adott feladatsortól függően 45–90 perc áll rendelkezésre. A feladatsor kitöltését csak egyszer lehet elkezdeni, de az egyes kérdésekre a választ a kitöltési idő befejeződéséig vagy a feladatsor beküldéséig akár többször is lehet módosítani.

A FORDULÓK IDŐPONTJAI:
1.    forduló    2021. április 24–30.
2.    forduló    2021. május 01–07.
3.    forduló    2021. május 08–14.
4.    forduló    A kisfilmek feltöltési határideje: 2021. május 28.
Döntő a „Geoforgatag” időpontjához igazítva, 2021. novemberében kerül megrendezésre.
Helyszíne: Budapest, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti „Art Geo” palotája.
A Döntőben részt vevő határon túli csapat(ok) utazási és szállás költségeit a Szervezők állják.

A VERSENY ISMERETANYAGA: Mind az online fordulók, mind a döntő a megadott forrásokra, szakirodalomra, illetve a középiskolai ismeretanyagra támaszkodik.

A VERSENYFILMEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI:
fájlformátum: mp4 vagy mov, képarány: 4:3 vagy 16:9, tájolás: fekvőkép
felbontás: minimum HD (1280×720), maximum full HD (1920×1080), képkocka szám: minimum 30, maximum 60 fps.

FELADATOK PONTOZÁSA:
Az online fordulók során egy-egy feladatlap megoldásával, illetve a kreatív feladattal elérhető maximális pontszám 50−50 pont, összesen tehát 4×50, azaz 200 pont.
A 12 csapatos Döntőbe a legmagasabb pontszámot elérő tizenegy csapat automatikusan bekerül. Amennyiben a legjobb 11 csapat között van határon túli csapat, úgy a legjobb 12-ikkel egészül ki a döntő, különben a legjobb határon túli csapattal. A döntőbe kerülésnél pontegyenlőség esetén a versenyfilmre kapott magasabb pontszám dönt. Az online fordulókon való részvétel feltétele a stabil- és széles sávú internetes kapcsolat, az online fordulók során bekövetkező műszaki problémák nem képezik jogorvoslati lehetőség alapját. A csapatok „tiszta lappal” indulnak a döntőben, tehát a kvalifikációs fordulók során szerzett összpontszám, vagy az ott elért sorrend nem kerül figyelembevételre.
Az eredmények mindvégig nyilvánosan követhetőek lesznek, a feladatsorok megoldókulcsa is elérhetővé válik az egyes online fordulók után 5 munkanappal. Az online fordulók végeredménye és a döntős csapatok névsora június 11-én kerül kihirdetésre.

A VERSENY DÍJAZÁSA A DÖNTŐN
az első helyezést elért csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 100 ezer Ft, összesen 400 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
a második helyezést elért csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 75 ezer Ft, összesen 300 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
a harmadik helyezést elért csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 50 ezer Ft, összesen 200 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
a legjobb kisfilmet elkészítő döntős csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 25 ezer Ft, összesen 100 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
az egyes FÖCIK tagegyesületek és támogatóink tematikájához köthető feladatokban legmagasabb összpontszámot elért csapatok az adott tagegyesület vagy támogatóink különdíj ában részesülnek.

KAPCSOLAT:
szakmai kérdésekben: szakmai@focik.hu
szervezési kérdésekben: szervezesi@focik.hu

JOGI KITÉTELEK:
A Szervezők a COVID-19 pandémiával kapcsolatban fenntartják a jogot, hogy a kiírás feltételeit, időpontját vagy a döntő személyes megjelenéssel kapcsolatos kitételét megváltoztassák. A Szervezők mind a regisztráció, mind a verseny során a GDPR előírásokat maximálisan figyelembe fogják venni. A csapatok a nevezésükkel hozzájárulnak, hogy a versenyfilmeket a Szervezők a FÖCIK honlapján közzétegyék. A Szervezők a rendszeradatokat folyamatosan figyelik és értékelik. Esetleges visszaélések észlelése esetén a Versenybizottság az adott csapatot kizárja. A csapatok a nevezésükkel a versenyfeltételeket elfogadják.

SZERETETTEL VÁRJUK A NEVEZŐ  ISKOLÁKAT, TANÁRAIKAT ÉS DIÁKJAIKAT.


Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk !

Budapest, 2021. február 1.

Zelei Gábor
okleveles geofizikus mérnök, a FÖCIK elnöke