Választmányi ülés (online)

Február 24.
online

MEGHÍVÓ
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRE

Az ülés időpontja:    2021. február 24. (szerda) 14.00 óra
Az ülés helye: Zoom:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93933378199?pwd=b29KVnZqNlNnUmdCeE5SRFBYR3lOQT09
Meeting ID: 939 3337 8199
Passcode: 630659


Napirend:
1. A Társulat 171. Tisztújító Közgyűlésének előkészítése – Budai Tamás
2. Beszámoló a tisztújítás állásáról – Palotás Klára
3. Beszámoló a 2020. év központi rendezvényeiről – Babinszki Edit
4. Tájékoztatás a 2021. év központi rendezvényeinek és jubileumi programjainak, kiadványainak tervezetéről – Babinszki Edit
5. A területi szervezetek és a szakosztályok elnökeinek beszámolója 3-3 percben egységük 2020. évi tevékenységéről
6. Rövid ismertetés az EFG projektjeiről – Zajzon Norbert, Krivánné Ágnes letölthető pdf
7. A társulati kitüntetések ajánlóbizottságainak előterjesztése (határozathozatal)

Választmányi döntésű kitüntetések előterjesztései          Elnökségi döntésű kitüntetések előterjesztései

i. Kubinyi Ágoston Emlékérem
ii. Tiszteleti Tagok
iii. A Társulati Emlékgyűrű
iv. Pro Geologia Applicata Emlékérem
v. Lóczy Lajos Emlékérem (határozat)
vi. Szabó József Emlékérem (határozat)
vii. Hantken Miksa Emlékérem (határozat)
viii. Koch Antal Emlékérem  (határozat)  
ix. Vendl Mária Emlékérem (határozat)
x. Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem
xi. Dudich Endre Emlékérem (határozat)
xii. Dank Viktor Díj
xiii. Szepesházy Kálmán Díj
xiv. Kertész Pál Emlékérem
xv. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem  
xvi. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem

8. Egyebek

Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit, hogy akadályoztatásuk esetén helyet¬tesről gondoskodjanak!
A Választmányi ülésen a területi szervezetek és szakosztályok titkárai tanácskozási joggal vehetnek részt.
Jó szerencsét!


Budai Tamás s.k.
elnök

TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE E-MAIL-BEN, VAGY TELEFONON!
titkarsag@mft.t-online.hu, tel: 20109129, m: 06 204948449