Jó hírek a hazai földtudományi természeti értékek védelméről!

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A Magyar Közlöny 2021. évi 18. számában megjelent az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet módosításáról szóló 1/2021. (II. 5.) AM rendelet.

A kihirdetett jogszabály egyebek mellett az ANPI működési területén elhelyezkedő két kiemelkedő természeti és tudományos jelentőségű földtudományi értékkel rendelkező földtani alapszelvény természeti emlékként (TE) történő nyilvánításáról rendelkezik:
Bolhási kalcittelér TE,
Kapc-tetői feltárás TE.

A BNPI működési területén Páris-patak völgye földtani alapszelvény TE néven egy helyi jelentőségű védett természeti terület részének országos jelentőségűvé való átminősítésére került sor.

Megtörtént továbbá 1, az ANPI működési területén, valamint 9, a BNPI működési területén lévő országos jelentőségű védett természeti területen belüli részterület kijelölése, lehatárolása kifejezetten az ott található kiemelkedő földtudományi természetvédelmi jelentőségű földtani alapszelvény vagy -képződmény hatékony természetvédelmi kezelése érdekében:

Az ANPI működési területén: Lebuj kanyari feltárás (Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet),

A BNPI működési területén:
Fekete-sár földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Hór-völgyi 2. földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Lök-völgyi 1. földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Lök-völgyi 2. földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Patkó-sziklák alatti földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Rákmara földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Répáshutai Bánya-hegy földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Róna-bükki földtani alapszelvény (Bükki Nemzeti Park)
Strázsa-hegyi földtani alapszelvény (Lázbérci Tájvédelmi Körzet).

A rendelet kihirdetése a 2010-es évek elején-közepén megkezdett, a földtudományi természeti értékek védetté nyilvánítására és hatékony természetvédelmi kezelésük feltételeinek megteremtésére irányuló program részeként hozzájárul, illetve elősegíti Magyarország gazdag és változatos földtudományi természeti értékeinek, „geodiverzitásának” megőrzését.