A litoszféra-kutatás aktuális kérdései - online előadóülés, 2021. február 10. 14:00 óra

A litoszféra-kutatás aktuális kérdései - online előadóülés
Az ILP MNB programja. 2021. február 10. 14:00
https://www.facebook.com/groups/835094520672705

Aki szeretne csatlakozni az ILP (Nemzetközi Litoszféra Program) Magyar Nemzeti Bizottság (MNB)  programjaihoz és tevékenységéhez,
- küldjön levelet a kovacs.istvan.janos@ek-cer.hu címre, vagy
- jelentkezzen az alábbi facebook csoportba: https://www.facebook.com/groups/835094520672705

Program:

14:00 Bevezető gondolatok

14:10 Takács Ernő (MBFSZ) Rugalmassági paraméterek előzetes becslése a Moho mélységtartományában (PGT-4 szeizmikus szelvény) – Az előadáshoz kapcsolódóan megemlékezés Posgay Károlyról

14:40 Kiss János (MBFSZ) Új ötletek az erőtér-geofizikai adatfeldolgozásban (esettanulmányok).

15:00 Patkó Levente (CSFK GGI – ELTE) Metaszomatózis hatása a felsőköpeny elektromos vezetőképességére – esettanulmány a Nógrád-Gömör Vulkáni Területről

15:20 Kovács István (EK Lendület Pannon LitH2Oscope Kutatócsoport): Az óceáni-szubdukciók a kontinensek belsejében kezdődnek?!

15:40 Fodor László (ELTE) Az „átöröklés” által kontrollált kéreg exhumáció és depocenter vándorlás az alpi orogén peremétől az extenziós, ív-mögötti Pannon-medence irányában

16:00 Balázs Attila (ETH Zurich) Ív-előtti és ív-mögötti üledékes medencék fejlődése: észrevételek a Mediterrán térségből, és numerikus modell eredmények

 16:20 Biró Tamás (ELTE) Heterogén vulkáni vezérszint Észak-Magyarországon - az alsó-riolittufa újravizsgálata

16:40 Hencz Mátyás (ELTE) Kitörési központ azonosítása a Bükkalján

17:00 Di Capua Andrea (CNR-IGAG) A vulkánok működése és az üledékes sorozatok lerakódása egy nógrád-medencei példán keresztül (angolul kerül bemutatásra)

17:20 Záró gondolatok

Az előadsások preferált hossza max.12-15 perc. Az előadásokat közvetlenül kérdések követik. Tekintettel az ülés online jellegére szünetet nem tartunk, bárki kedve szerint csatlakozhat vagy hagyhatja el az online teret. Az előadásokat minden érdeklődő megtekintheti (de azok nem feltétlen ismeretterjesztő jellegűek lesznek). Az előadások zoom platformon keresztül lesznek bemutatva, így a részt venni szándékozóknak ehhez szükség lehet az alkalmazás telepítésére. A fenti listában praktikus okokból csak az előadók nevei vannak feltüntetve, a szerzők teljes listája az előadások során kerül majd bemutatásra. A változás jogát fenntartjuk.

István Kovács, PhD

Head of MTA EK Lendület Pannon LitH2Oscope Research Group
senior research fellow
Centre for Energy Research
Eötvös Loránd Research Network (ELKH)
H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Mobile: +36-20-550-6935
email: kovacs.istvan.janos@ek-cer.hu, steve.rooman@gmail.com

lendulet.ggki.hu

Skype ID: steverooman
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/A-1267-2008
Google Scholar ID:
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8tS-Ku0AAAAJ
Scopus Author ID: 7202438875
Orcid ID: orcid.org/0000-0002-3488-3716