Álláshirdetés! - ELKH CSFK - pályázat még beküldhető!

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet
pályázatot hirdet (fiatal) kutatói munkakör betöltésére

Zala vízgyűjtő és Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer regionális hidrogeológiai modelljének és kapcsolódó adatelemző vizsgálatok elvégzésének
témájában

A jogviszony időtartama: 2021. február 1-től egy évig terjedő, határozott idejű jogviszony, amely meghosszabbítható.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.
A munkavégzés helye:
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
- az ELKH CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében (FGI) a rendelkezésre álló MODFLOW és/vagy FEFLOW környezetben a Zala vízgyűjtő és a Kis-Balaton felszín alatti és munkaviszony hosszabbítás esetén felszíni vízáramlási modellezése.
-    Az eredmények publikálásában való részvétel, részletes jegyzőkönyvek készítése
Illetmény és juttatások:
Az illetményt és a juttatásokat a munkáltató megállapodás alapján határozza meg, a pályázó végzettsége és a munkakörrel kapcsolatos korábbi tapasztalatai alapján.
Pályázati feltételek:
•    természettudományi MSc vagy annak megfelelő diploma,
•    büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    felszín alatti vízáramlás modellezésében való jártasság (MODFLOW, FEFLOW).
•    PhD programban való részvétel, illetve részvételi szándék.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    részletes önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okiratot)
•    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. február 1-től.
A pályázat benyújtásának határideje: az állás betöltéséig a felhívás nyitott. A bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat 2021. január 21-től kezdi értékelni és az állás betöltésére megfelelő pályázó esetén javaslatot tesz a kutatóközpont főigazgatója részére.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton e-mailben, a pályázatnak Dr. Demény Attila igazgató (ELKH CSFK Földtani és Geokémiai Intézet; demeny.attila@csfk.org) részére történő megküldésével. Kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „FGI – hidrogeológiai kutatói álláspályázat 2021”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az intézeti igazgató és a CSFK FGI általa felkért két tagjából álló Bíráló Bizottság véleményezi a CSFK főigazgatója részére, a főigazgató döntését ennek alapján hozza meg és a pályázókat elektronikus úton értesíti.
A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Fórizs István (forizs.istvan@csfk.org).
 
Dr. Kiss L. László
főigazgató, az MTA r. tagja