Megjelent a Földtani Közlöny 150/3 száma!

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Megjelent a Földtani Közlöny 150/3 száma!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 100 esztendős Nemecz Ernő professzor urat a 150 éves Földtani Közlöny hasábjain! Az idén 70. születésnapját ünneplő Kordos László professzor úrnak ajánlották szerzői a gerinces csoportok kutatási eredményeit áttekintő szemlét. További jó egészséget kívánunk mindkét ünnepeltnek!

A kerek évfordulók felemlegetése egy rendhagyó írással folytatódik, melyben Lóczy Lajos szénhidrogén-kutatói tevékenységét mutatjuk be, csatlakozva a centenáriumi megemlékezésekhez.

A fentiek mellett olvashatnak egy újabb jubileumi szemlét a mikrobialitok karbonátképződésben betöltött szerepéről. Nem kevésbé fontos nevezéktani kérdések is tárgyalásra kerülnek. Az időrétegtani egységek neve és annak írásmódja is változott ez elmúlt közel két évtizedben. Az új javaslatok felkerültek a Nemzetközi Rétegtani Bizottság (ISC) honlapjára is. A Továbbiakban tisztelt jövendő Szerzőinket is kérjük, hogy vegyék figyelembe azt, illetve a korai, kései előtagok magyar helyesíráshoz jobban igazodó új-régi írásmódját. Ugyancsak nevezéktani kérdéseket feszeget a fajok tudományos nevének fejlődését bemutató rövid véleménycikk is. A tematikus kötetek miatt megjelenésre régóta várakozó két remek tanulmány is bekerült ebbe a számba. Az egyikben a Pétervásárai Homokkő ágyúgolyó méretű és egyéb konkrécióinak hátteréről, a másikban egy középső miocén csiga családról nyerünk új adatokat.

Jó szerencsét!

Sztanó Orsolya, főszerkesztő

 

Dr. Nemecz Ernő köszöntése 100. születésnapja alkalmából - Budai T. - https://bit.ly/3nrl2aS

Nemecz Ernő és a Magyarhoni Földtani Társulat - Papp G. - https://bit.ly/33wg98y

Gerinces fosszíliák és kutatásuk a Kárpát-medencében - Ősi A., Mészáros L. https://bit.ly/36JsF6H

Mikrobialitok jellegzetességei: a biofilmek szerepe a karbonátkicsapódásban - Hips K., Haas J., és Szilágyi Zs. - https://bit.ly/2Sqw69Q

Javaslat az időrétegtani (kronosztratigráfiai) egységek magyar elnevezésére és írásmódjára - Pálfy J., Gercsák G., és Hegyesi E. - https://bit.ly/3iupuC2

Karbonátos konkréciók az alsó-miocén Pétervásárai Homokkő Formációban (Pétervásárai-dombság, Leleszi-völgy): genetikai megfontolások morfológiai és petrográfiai vizsgálatok eredményei alapján - Veres Zs., Varga A. - https://bit.ly/2E0PfLt

Új magyarországi középső-miocén Muricidae (Neogastropoda) faunák - Kovács Z. - https://bit.ly/2GFJXpZ

Elavult malakológiai nevezéktan negyedidőszaki és régészeti publikációkban: A tudományos név mögötti hipotézis - Páll-Gergely B. - https://bit.ly/30AqKxk

Id. Lóczy Lajos szénhidrogén-kutatói tevékenységének áttekintése - Csath B. - https://bit.ly/3l5YnPc

Emlékezés Pelikán Pálra - Less Gy., Szentpétery I. - https://bit.ly/36rlFLs

Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések - Cserny T. - https://bit.ly/2GvloMx

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát. A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes