Földtani Közlöny 150/2

Földtani Közlöny 150/2

Elnöki megnyitó Budai Tamás https://bit.ly/30EJJWy

A Magyarhoni Földtani Társulat 2019. évi tevékenysége Főtitkári jelentés Babinszki Edit  https://bit.ly/3eZd6bv

A rejtelmes dolomit Haas János, Hips Kinga https://bit.ly/3hpwsbe

Biosztratigráfiai és gerinctelen őslénytani kutatások a kárpát-pannon térségben Szente István, Főzy István, Magyar Imre https://bit.ly/2Cv5yjz

A törmelékes üledékek és kőzetek petrográfiai vizsgálati eredményei a Kárpát–Pannon térség kutatásában: a magyar kutatók hozzájárulása az elmúlt 150 évben Józsa Sándor, Szakmány György, Miklós Dóra Georgina, Varga Andrea  https://bit.ly/2D2jP6T

Ércföldtan Magyarországon a Földtani Közlöny 150 évének tükrében Földessy János, Molnár Ferenc, Biró Lóránt https://bit.ly/3eQLaX7

Visszapillantás a transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) módszerek ásványtani és földtani alkalmazásának hazai történetére (1970–2020) Dódony István https://bit.ly/3jxgjlJ

Hírek, ismertetések Csernyi Tibor https://bit.ly/2OOUeB2

A Magyarhoni Földtani Társulat 2019. évi rendezvényei Krivánné Horváth Ágnes https://bit.ly/3eRYhau

Megjelenés előtt

Karbonátos konkréciók az alsó-miocén Pétervásárai Homokkő Formációban (Pétervásárai-dombság, Leleszi-völgy): genetikai megfontolások morfológiai és petrográfiai vizsgálatok eredményei alapján Veres Zsolt, Varga Andrea https://bit.ly/2E0PfLt

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát. A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes

özlöny 150/2