Álláshirdetés - MTA CSFK fiatal kutató

Leírás: 

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földtani és Geokémiai Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet fiatal kutató
munkakör betöltésére


Ásványképződés nanométer léptékben
témában

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2020. szeptember 1-től és 2024. augusztus 31-ig tartó, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
-    az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében (FGI) az ásványképződési folyamatok nagy térbeli felbontású elemzése, elsősorban transzmissziós elektronmikroszkópos technika alkalmazásával.
-    Az eredmények publikálása, PhD programban való részvétel és  PhD értekezés elkészítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    természettudományi MA/MSc vagy annak megfelelő diploma,
•    büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    transzmissziós elektron mikroszkópos technika alkalmazásában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    részletes önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okiratot)
•    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1-től.

A pályázat benyújtásának határideje: az állás betöltéséig a pályázat nyitott. A bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat 2020. július 15-től kezdi értékelni és az állás betöltésére megfelelő pályázó esetén javaslatot tesz a kutatóközpont főigazgatója részére.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton e-mailben, a pályázatnak Dr. Demény Attila igazgató (MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet; demeny.attila@csfk.mta.hu) részére történő megküldésével. Kérjük tárgyban feltüntetni a következőt: „FGI – fiatal kutatói álláspályázat 2020”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FGI általa felkért két tagjából álló Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére, a főigazgató döntését ennek alapján hozza meg és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Demény Attila, az MTA r. tagja, igazgató (demeny.attila@csfk.mta.hu).

 

Dr. Kiss L. László
főigazgató, az MTA r. tagja