Álláshirdetés

Frissen végzett, de a szakterületen álláslehetőséget még nem talált fiatalok figyelmébe:  átmeneti álláslehetőség kutatóintézetben!


A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont a  "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet:

CSFK Földtani és Geokémiai Intézet igazgatói asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021. 12. 31-ig.
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Fő tevékenységi kör:
* a CSFK Földtani és Geokémiai Intézet (FGI) ügyeinek/feladatainak operatív ellátása

Főbb feladatok:
* A gazdasági igazgatósággal, valamint a főigazgatói és igazgatói asszisztensekkel együttműködve az FGI ügyeket illetően részvétel a kutatóközponti ügyvitelben és nyilvántartásban, projektek végrehajtásának nyomon követése, alapvető gazdasági adatok nyilvántartása
* Általános adminisztrációs és szervezési feladatok ellátása (magyar és angol nyelvű dokumentumok elkészítése, postázás, iktatás, dokumentumok tárolása, határidők nyilvántartása, egyeztetések, külső-belső kapcsolattartás, stb.)
* Részvétel szakmai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, de egyéni megállapodás alapján eltérés lehetséges az intézet bevételeinek terhére.
                      
Pályázati feltételek:
* érettségi
* legalább alapfokú angol nyelvvizsga
* Magabiztos MS Office (Word, Excel) és internethasználat
* Magyar állampolgárság
* Cselekvőképesség
* Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:    
* Középfokú angol nyelvvizsga
* Gazdasági adminisztrációs gyakorlat
* Kutatóintézeti gyakorlat
* Kiváló kommunikációs és motivációs készségek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
* önéletrajz
* Végzettségeket igazoló dokumentumok másolata
* Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázó adatait megismerhetik és kezelhetik
* Erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. 07. 31.

Érdeklődni lehet: Balázs Réka, balazs.reka@csfk.mta.hu, 06-30-317-5323

A pályázatok benyújtásának módja:
* Elektronikus úton demeny.attila@csfk.mta.hu email címen
* A tárgyban szerepeljen: FGI aszisztensi pályázat

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról - a kiválasztott jelöltekkel folytatott személyes meghallgatásokat követően – a CSFK gazdasági vezetője dönt. A munkakör 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08. 31.