Kérjük támogassa Társulatunk munkáját személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!

Tisztelt Tagtársak!

Közeledik a személyi jövedelemadó bevallások, és ezzel együtt az adó 1%-a felajánlásának határideje.

Kérjük, ebben a nehéz időszakban is támogassák Társulatunkat adójuk 1%-nak felajánlásával!

A felajánlásokból érkezett összeget Társulatunk közhasznú tevékenységeire fordítjuk:
- fiatal tagtársaink kedvezményesen vehetnek részt az Ifjú Szakemberek Ankétján, az Összegyetemi Terepgyakorlaton és a "Kalapács és sör" című egynapos terepgyakorlatokon
- ismeretterjesztő munkánk kiterjesztésének egyik kulcsrendezvénye hagyományosan a Földtudományos forgatag, az októberi Geotóp napok, illetve a "Kezedben a múlt" program.
Bízunk benne, hogy ezeket a programokat – amelynek célja a Föld és Magyarország földtani értékeinek védelme, az idén is megtarthatjuk!

Így rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk 1+1%-ról

Társulatunk adószáma: 19815833-2-41

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő.

 NAV tájékoztató az 1% felajánlásáról