Megjelent a Földtani Közlöny 2020. évi első füzete (150/1)

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére megjelent Földtani Közlöny (150/1) füzetének cikkei elérhetők honlapunkról, valamint a http://foldtanikozlony.hu oldalról is.

Kérjük azokat a tagtársakat, akik nyomtatott formában is előfizetnek a Közlönyre, hogy a vírushelyzetre való tekintettel használják a cikkek on-line elérését. A füzetet kinyomtattuk,és amint biztonságos lesz annak postázása eljuttatjuk Önökhöz. Kérjük megértésüket!

Szerkesztői előszó: Budai Tamás, Maros Gyula
https://bit.ly/33W5LoU

A Földtani Közlöny története: Papp Gábor
https://bit.ly/2Jobtqn

Multiple fluid migration events and REE+Th mineralisation during alpine metamorphism in Sopron micaschist from the Eastern-Alps (Sopron area, Western-Hungary): Török Kálmán
https://bit.ly/2w57L1Q

Hazai képződményekből szeparált kvarcok jellemzői az OSL kormeghatározás szempontjából: Thamo-Bozsó Edit, Füri Judit, Kovács István János, Biró Tamás, Király Edit, Nagy Attila, Törökné Sinka Mariann, Kónya Péter, Mészárosné Turi Judit, Vígh Csaba
https://bit.ly/3awtOxd

Az ImaGeo magszkennelés módszerei egy Mecseki fúrás nagyfelbontású értelmezésének példáján: Maros Gyula, Szabadosné Sallay Enikő, Ádámné Incze Szilvia, Hatvani István Gábor, Palotás Klára, Kovács József, Gyenis Ákos, Gróf Gyula, Pásztor Szilárd, Andrássy László, Mara József, Vihar Levente, Szongoth Gábor
https://bit.ly/2WX7HMG

A Salgótarjáni és Ózdi paleogén részmedence térképezése szeizmikus és gravitációs mérési adatok alapján, és az eredmények szénhidrogén-földtani vonatkozásai: Kovács Zsolt, Cserkész-Nagy Ágnes, Gulyás Ágnes, Gúthy Tibor, Kiss János, Püspöki Zoltán, Szentpétery Ildikó, Szalay István
https://bit.ly/33ZB5TG

A zsámbéki Strázsa-hegy és környékének kainozoos képződményei: Kercsmár Zsolt, Budai Tamás, Szurominé Korecz Andrea, Selmeczi Ildikó, Musitz Balázs, Lantos Zoltán
https://bit.ly/3bxCKm6

A szeizmikus reflexiós módszerek szerepe a nem szénhidrogénipari kutatásokban Magyarországon – Példák a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és elődei tevékenységéből: Cserkész-Nagy Ágnes, Bauer Márton, Takács Ernő, Csabafi Róbert, Gúthy Tibor, Kóborné-Bujdosó Éva, Török István, Szőts Gergely, †Redlerné Tátrai Mariann, Csaba Kovács Attila, Hegedűs Endre
https://bit.ly/33Wz5M8

A településgeológia a magyar földtani kutatás Intézetének 150 éve alatt: Kuti László, Halupka Gábor, Csörghe-Andó Anita
https://bit.ly/3dRhdaa

A földtani szakigazgatás története: Hámor Tamás
https://bit.ly/2JtsDTi

Magyarország első közepes méretarányú (M=1:144.000) földtani térképsorozata a XIX. század második feléből: Galambos Csilla, Brezsnyánszky Károly, Timár Gábor
https://bit.ly/2xzDXL1

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát. A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes