Füst Antal emlékülés a virtuális térben!

Tisztelt MFT Geomatematikai Szakosztály Tag, 
MTA Geomatematikai Albizottsági Tag!
Kedves Kolléga!

A jelenleg hazánkban is kibontakozó Covid-19 járványra való tekintettel és elsősorban ,hogy megvédjük tagtársaink egészségét a Szakosztály és az Albizottság "előre-menekül" és (nem elhalasztja, hanem) informatikai szakosztály révén a virtuális térbe helyezi át Füst Professzor Úr emlékére rendezett előadóülését.

Beszámoló az ülésről:

Az MFT Geomatematikai és Informatikai Szakosztálya és az MTA Geomatematikai Albizottsága sikeresen megtartotta 2020.03.16-án 13:40-16:00-ig Természeti folyamatok geostatisztikai modellezése c. Füst Antal emlékére tartott előadóülését, a COVID-19 helyezettre való tekintettel a virtuális térben.

Részt vettek az ELTE, Geochem Kft., SZTE, CSFK FGI, BGE munkatársai és további kollégák/érdeklődők. Összesen 18 kolléga figyelmét kötöttük le a kb. 2 órás programmal. Megtekinthettük a Füst prof. úrral 2012-ben készített 15 perces interjút és megvitattunk 4 szóbeli előadást. 

Az előadóülés után az MFT Geomatematikai és Informatikai Szakosztálya és az MTA Geomatematikai Albizottsága összevont vezetőségi ülést tartott, melyen a 2021-es Geomatematikai Ankét (Geomates ’21) megszervezése volt a fő téma."

Így lehetett a konferenciára jelentkezni:

2020.03.16-án, 13:15-tól az alábbi honlapot kell megnyitni és aki rendelkezik hangszóróval követteti a programot, mikrofonnal rendelkezők hozzá is szólhatnak, akinek webkamerája is van azt még látni is fogják a résztvevők. Mellékeltünk két fotót a működő rendszerről, ezek közül az egyikre pirossal rá is írtuk, hogy melyik alap funkciót hol találhatnak meg.

A lehetőséget továbbra is fenntartjuk ,hogy aki szeretne személyesen is részt vehet az emlékülésen (elsősorban a fiatalabb budapesti előadók) a CSFK FGI Könyvtárában, 1112 Budapest, Budaörsi út 45, II. emelet a programon, de a hangsúlyt most a virtuális találkozásra fektetjük.

Az emlékülés után összevont és kibővített MFT és MTA 'Geomat vezetőségi ülésre kerül sor, melynek témája Geomatematikai ankét 2021 után.... úgyszintén ebben a konferenciaszobában kerül megrendezésre. Kérjük a Vezetőséget és a kollégákat, hogy aki csak tud vegyen részt a megbeszélésen!

Kérjük a tagtársakat, hogy virtuális jelenlétükkel támogassák erőfeszítéseinket és az előadók erőfeszítéseit!

A Víz izotópok térbeli eloszlása európai csapadékban - különös tekintettel az Adria-Alföld páraáramlási útvonalra c.; NKFIH támogatott szlovén-magyar projekt záró-projektbeszámolója szintén a virtuális térbe kerül megrendezésre 11:00-12:30 ig az alábbi videokonferencia szobában, erre is várjuk az érdeklődőket.

Minden tagot várunk szeretettel!

Üdvözlettel

Pécs - Budapest    

Kovács József,             Hatvani István G.,                   Fedor Ferenc
elnök (MTA Geomat..), titkár (MTA & MFT Geomat.), elnök (MFT Geomat.)


Március 16.  (hétfő) 13.25 óra
MTA, Kutatóház FGI Könyvtár, 1112 Budapest, Budaörsi út 45., III. emelet
MFT GEOMATEMATIKAI és SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY, MTA GEOMATEMATIKAI ALBIZOTTSÁG, CSFK GEOKÉMIAI ÉS FÖLDTANI INTÉZETE

Természeti folyamatok geostatisztikai modellezése – FÜST ANTAL emlékülés

Program
13:25           Megnyitó – Fedor Ferenc (Geochem)
13:30-13:45  Füst Antal (1940-2020) - Livó László

Geomatematika, ipar, oktatás: Füst Antal – moderátor: Hatvani István G. (CSFK FGI)

13:45-14:00 Geiger János (SZTE; GEOCHEM): ’Quo vadis’ Geostatisztika
14:00-14:15 Fodor Béla, Mindszenty Andrea (ELTE): Füst Antal és az alumínium-ipar
14:15-14:30 Havasi István, Zergi István (ME GTI):  Füst Antal munkássága a Nehézipari Műszaki Egyetem Geodéziai és   Bányaméréstani Tanszékén"

14:30-15:00 Szünet

Természeti folyamatok geostatisztikai megközelítése – moderátor: Molnár Sándor
15:00-15:20 Kovács József és mtsai. (ELTE) /nyitó gondolatok/:  Periodictás vizsgálat és modellezés az Atacama Sivatag permafrosztjában
15:20-15:35 Szatmári Gábor (ATK TAKI):  Mit tett a geostatisztika a talajtanért és mit tett a talajtan a geostatisztikáért
15:35-15:50 Trásy Balázs és mtsai. (ELTE):  Geostatisztikai alkalmazások dinamikus hirdogeológiai környezetben

 

Zárszó:       Molnár Sándor (SZIE)

 

16:00-17:00    Összevont MFT Szakosztály és MTA és Albizottsági ülés
Fő napirendi pont: Geomatematikai ankét post-2021–moderátor Hatvani István

Az emlékülés előtt 11:00-12:30-ig a Víz izotópok térbeli eloszlása európai csapadékban - különös tekintettel az Adria-Alföld páraáramlási útvonalra című NKFIH támogatott szlovén-magyar projekt záró-projektbeszámolója. A projektben létrehozott adatbázisok és tudományos eredmények intenzíven kapcsolódnak a geostatisztika témaköréhez. Szervezők szeretettel várják az érdeklődőket erre a rendezvényre is.