"NANOMIN" - együttműködési program keretében fiatalok esetleges álláslehetősége!

Tisztelt Tagtársak!

A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 2018-ban indult a CSFK és a Pannon Egyetem közötti együttműködési projekt („NANOMIN”), amelynek célja az egyetemen nemrégiben kialakított világszínvonalú transzmissziós elektron mikroszkópos laboratórium minél szélesebb körben történő alkalmazása. A vizsgálati területek a barlangi karbonátképződés mechanizmusának elemzésétől a talajásványtani kutatáson át a köpenyeredetű kőzetek tanulmányozásáig terjednek.
A projektet vezető intézet, a Földtani és Geokémiai Intézet várja a téma iránt érdeklődő hallgatók vagy végzett fiatal szakemberek jelentkezését, ami 2020. folyamán fiatal kutatói álláslehetőséget is eredményezhet. Érdeklődni Demény Attila akadémikus, az intézet igazgatója email címén lehet (demeny@geochem.hu).