INTRAW

A projekt lezárult

Projekt videók:

Discover the project                The Launch: Intraw International Raw Materials Observatory

Observatory Flyer   | Download      Business plan | Download        Strategic plan  | Download 

Brochure  | Download     New Brochure I. 2017  | Download      New Brochure II. 2017  |  Download

Contextual analysis of Reference Countries

Australia | Download    Canada | Download    Japan | Download    Republic of South Africa | Download    United States of America | Download

Press Release
Launch of the International Raw Materials Observatory |  November 2017
INTRAW scenarios: the world of raw materials in 2050 |  October 2017
Launch of INTRAW operational reports |  April 2017
INTRAW scenario workshop: the world of raw materials in 2050 |  December 2016
INTRAW consortium meeting and second experts workshop | 17 October 2016
Release of Reference Country reports | 19 February 2016
First Joint Panels of Experts workshop | 25 September 2015
INTRAW ‐ Fostering international cooperation on raw materials | 30 March 20

INTRAW - Fostering international cooperation
on raw materials

 
In the last decade, a structural change has taken place in the world’s mineral markets and the global demand for raw materials stands at the bottom of a new growth curve. In this perspective, safeguarding the domestic minerals supply in a sustainable and responsible way will be challenging not only to Europe but also to other technologically advanced countries such as Australia, Canada, Japan, South Africa and the United States. As part of the European Commission’s Horizon 2020 Programme for Research & Innovation (R&I), the new EU funded 36-month project INTRAW has been launched in February 2015 to foster international cooperation on raw materials.


   INTRAW will play a key role in the alignment of the R&I activities among the EU countries, boosting synergies with international research and innovation programmes, and reinforcing the European role and scientific capabilities for the sustainable access and supply of non-agricultural and non-energy raw materials for EU industry in line with Europe 2020, the Raw Materials Initiative and the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Raw Materials.

   The overall aim of the INTRAW project is to map best practices and develop new cooperation opportunities related to raw materials between the EU and technologically advanced countries, in response to similar global challenges, by addressing research and innovation raw materials policies and strategies joint educational and skills programmes licensing and permitting procedures, royalties and tax policies data reporting systems exploration, extraction, processing and recycling practices and management and substitution of critical raw materials.

   The outcome of the mapping and knowledge transfer activities that will be conducted in the first two years of the project will be used as a baseline to set up and launch the European Union’s International Observatory for Raw Materials as a definitive raw materials knowledge management infrastructure. The Observatory will be a permanent international body that will remain operational after the end of the project aiming at the establishment and maintenance of strong long-term relationships with the world’s key players in raw materials technology and scientific developments.

   Under the coordination of the European Federation of Geologists (EFG), the INTRAW project brings together an international consortium of 15 partners with extensive experience in research, innovation, education, industry, trade and international networking across the entire raw materials value chain. The project partners will be actively supported by three Panels of Experts on “Research & Innovation”, “Education & Outreach and “Industry & Trade”. Through EFG’s third parties that represent the members of professional geosciences organisations in 18 European countries, the USA, Australia, South Africa and Canada, a broad network of more than 450.000 geoscientists will further leverage the project.

   EFG’s third parties will therefore act as a veritable mothpiece of INTRAW at country level and foster communication and cooperation between institutions and individual stakeholders interested in mineral raw materials. In particular, EFG’s European membership associations and international counterparts will enhance the project dissemination at national level by spreading the word about INTRAW’s objectives and activities in relevant web portals, journals, conferences or exhibitions. At a later stage, the third parties will help to set up bilateral cooperation agreements and provide information related to raw materials supply chains and correspondent industry and trade stakeholders at national level.
   
EFG third parties:
   
National Association members of EFG
Belgo-Luxembourg Union of Geologists, Belgium/Luxemburg
Croatian Geological Society, Croatia
Czech Association of Geologists, Czech Republic
Finnish Union of Environmental Professionals, Finland
French Geological Society, France
Professional Association of German Geoscientists, Germany
Hungarian Geological Society, Hungary
Institute of Geologists of Ireland, Ireland
Italian National Council of Geologists, Italy
Royal Geological and Mining Society of the Netherlands, the Netherlands
Polish Association of Minerals Asset Valuators Country, Poland
Association of Portuguese Geologists, Portugal
Serbian Geological Society, Serbia
Official Spanish Association of Professional Geologists, Spain
Geological Section of the Swedish Association of Scientists, Sweden
Swiss Association of Geologists, Switzerland
Ukrainian Association of Geologists, Ukraine
Geological Society of London, United Kingdom
   
EFG International Counterparts
American Institute of Professional Geologists, USA
Australian Institute of Geoscientists, Australia
Geological Society of South Africa, South Africa
Geoscientists Canada, Canada


PROJECT COORDINATOR

MORE INFORMATION

European Federation of Geologists (EFG)
Vítor Correia, President
efg.president@eurogeologists.eu
Isabel Fernández Fuentes, Executive Director isabel.fernandez@eurogeologists.eu

www.intraw.eu

ASSOCIATION CONTACT

Name: Tamás Hámor
Email
: hamort4@gmail.com

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n° 642130.
 


INTRAW – Nyersanyagok nemzetközi
kooperációjának elősegítése


Az elmúlt évtizedben strukturális változás ment végbe a világ ásványi nyersanyag piacán, a nyersanyagok iránti igény világszerte az új növekedési görbe alján található. E tekintetben, a hazai nyersanyagellátás védelme fenntartható és felelős módon nem csak Európának lesz kihívás, hanem más, technológiailag fejlett országoknak is, mint pl. Ausztrália, Kanada, Japán, Dél-Afrika és az Egyesült Államok. Az Európai Bizottság Kutatás és Innováció (R&I) céljára létrehozott, Horizon 2020 programjának részét képező új, Európai Unió által támogatott, 36 hónapos INTRAW projektet 2015. februárban indították útjára a nyersanyagokkal kapcsolatos nemzetközi kooperáció támogatására, elősegítésére.

Az INTRAW az Unió tagállamaiban kulcsszerepet játszik majd a kutatási és fejlesztési tevékenységek összehangolásában, egyengetésében, fellendítve ez által a nemzetközi kutatásokkal és innovációs programokkal való együttműködéseket, valamint erősítve az európai szerepvállalást és tudományos képességeket az Európai Unió ipara részére fontos nem mezőgazdasági és nem energiaügyi nyersanyagok fenntartható hozzáférésének és ellátásának tekintetében, összhangban a Europe 2020 stratégiával, a Nyersanyagpolitikai Kezdeményezéssel, valamint a Nyersanyagpolitikára vonatkozó Európai Innovációs Partnerség Stratégiai Végrehajtási Tervével.

Az INTRAW projekt általános célja, hogy feltérképezze a legjobb gyakorlatokat és új együttműködési lehetőségeket alakítson ki nyersanyagokra vonatkozóan az Unió és a technológiailag fejlett országok között, válaszul a hasonló világméretű kihívásokra úgy, hogy foglalkozik mind a kutatással/fejlesztéssel, a nyersanyag politikákkal és stratégiákkal, a közös képzési  és készségfejlesztési programokkal, a különböző engedélyezési eljárásokkal, járadékokkal és adópolitikákkal, az adatszolgáltatási rendszerekkel, a kutatási, kitermelési, feldolgozási és újrahasznosítási praktikákkal, mind a kritikus nyersanyagok kezelésének és helyettesíthetőségének kérdésével.

A térképezési és tudástranszfer tevékenységek eredménye, mely a projekt első két évében már rendelkezésre áll, lesz az alapja az Európai Unió Nemzetközi Nyersanyagok Obszervatóriuma, mint meghatározó nyersanyagokkal kapcsolatos tudásmenedzsment infrastruktúra létrehozásának és elindításának. Az Obszervatórium folyamatosan működő nemzetközi szervezet lesz, a projekt befejezését követően is működni fog azzal a céllal, hogy egy erős, hosszú távú kapcsolatot hozzon létre és tartson fenn a világ nyersanyag technológiáiban és tudományos fejlesztéseiben meghatározó kulcsszereplőivel.

Az Európai Geológusok Szövetségének koordinálásával az INTRAW projekt egy 15 partnerből álló, kutatásban, innovációban, oktatásban, ipari, kereskedelmi és nyersanyagok teljes értékláncának nemzetközi hálózatépítésében széleskörű tapasztalatokkal rendelkező nemzetközi konzorciumot hoz létre. A projekt partnereit aktívan támogatja három szakértői panel (’Kutatási és Innovációs’, ’Oktatási és Tájékoztatási’, illetve ’Ipari és Kereskedelmi’) is. Az Európai Geológusok Szövetségének külső partnerein/harmadik felein keresztül – kik/melyek 18 európai ország, Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Afrika és Kanada szakmai földtudományos szervezeteit képviselik – egy több mint 450.000 földtudományos szakemberből álló hálózat profitál majd a projektből.
Az Európai Geológusok Szövetségének külső partnerei/harmadik felei az INTRAW projekt igazi szószólói lesznek hazai viszonylatban, ily módon segítve a kommunikációt és együttműködést a nyersanyagokban érdekelt intézmények és az egyénileg érintettek között.  
Elsősorban az Európai Geológusok Szövetségének európai tagtársulásai és nemzetközi ügyfelei lesznek azok, akik jeleskednek nemzeti szinten a projekt céljainak és tevékenységének terjesztésében releváns weboldalakon, folyóiratban, konferenciákon vagy vásárokon, kiállításokon. A későbbiekben a külső partnerek/harmadik felek nemzeti viszonylatban segítenek kétoldalú együttműködési megállapodások létrejöttében, valamint a nyersanyag értéklánccal, megfelelő ipari és kereskedelmi érintettekkel kapcsolatos információk nyújtásában.

   
Az Európai Geológusok Szövetségének külső partnerei/’harmadik felei’:

Európai Geológusok Egyesületének nemzeti társulati tagjai,
Geológusok Belga/Luxemburgi Uniója,
Horvát Földtani Társulat,
Cseh Geológusok Egyesülete,
Finn Környezeti Szakemberek Uniója,
Francia Földtani Társulat,
Német Földtudományi Szakemberek Szakmai Egyesülete,
Magyarhoni Földtani Társulat,
Írországi Geológusok Intézete,
Olasz Geológusok Nemzeti Tanácsa,
Holland Királyi Földtani és Bányászati Egyesület,
Lengyel Ásványvagyon Értékelők Szövetsége,
Portugál Geológusok Egyesülete,
Szerb Földtani Társulat,
Spanyol Geológusok Hivatalos Egyesülete,
Svéd Tudósok Egyesületének Földtani Szekciója,
Svájci Geológusok Egyesülete,
Ukrán Geológusok Egyesülete,
Londoni Földtani Társulat.
   
Az Európai Geológusok Szövetségének Nemzetközi Ügyfelei
Amerikai Geológusok Intézete,
Ausztrál Földtudományi Szakemberek Intézete
Dél-Afrikai Földtani Társulat,
Kanada Földtudományi Szakemberei.


PROJEKT KOORDINÁTOR

Európai Geológusok Szövetsége (EFG)
Vítor Correia, elnök
efg.president@eurogeologists.eu
Isabel Fernández Fuentes, Ügyvezető igazgató, isabel.fernandez@eurogeologists.eu
www.intraw.eu

KONTAKT

Név: Hámor Tamás
E-mail: hamort4@gmail.com

E projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatja a 642130 sz. támogatási megállapodás alapján.

 

 

Horizon2020 - nemzetközi műszaki földtudományi projektek a régióban - 2015 november 12.  a 2015 MTA Tudomány Ünnepe  keretében