HUNGEO - 2021. évre HALASZTVA

Augusztus 16–19. (vasárnap–szerda)
Miskolc Egyetemváros

2021. évre halasztva!

HUNGEO - Magyar Földtudományi Szakemberek XIV. Világtalálkozója

„FENNTARTHATÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAINK – JÖVŐKÉP”

I. körlevél

A magyar földtudományi szakemberek újabb világtalálkozójára hívjuk Önöket, amelyet 2020. augusztus 16–19. között Miskolc tartunk.

A találkozók célja

  1. Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban és a nagyvilágban szétszórtan élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját megismerhessék és támogathassák.
  2. Előmozdítani az egyes szakterületek és régiók közötti együttműködést.
  3.  Közreműködni az egységes magyar földtudományi terminológia és korszerű oktatási anyagok kidolgozásában.
  4. Támogatni szakmai ifjúsági programok szervezését, valamint azokhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetését.

A 2020. évi találkozó célja: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás globális, uniós és nemzeti szinten is a társadalom egyik, vagy talán legnagyobb kihívása lett. Ez a felismerés folyamatosan tudatosult az elmúlt évtizedek során és vált viták és akciótervek tárgyává. Ez megmutatkozik a jövő energiaforrásainak megtalálásában, az ivóvízkészletek és a gazdaság nyersanyagellátásának biztosításában, a természeti környezetet megkímélő kitermelési és hasznosítási technológiák kifejlesztésében, a felszíni és felszín alatti terület társadalmilag hatékony használatában egyaránt

A geotudományoknak kulcsszerepük van abban, hogy ezt a komplex kihívást – más tudományágak együttműködésével – kezeljék. A HUNGEO, mint a magyar földtudományi szakemberek világtalálkozója ehhez tevékenyen tud hozzájárulni.

Az eddigi világtalálkozók

I. HUNGEO’96, Budapest                                    VIII. HUNGEO 2006, Pécs
II. GEO’97, Csíksomlyó                                       IX. HUNGEO 2008, Budapest
III. GEO’98, Budapest                                          X. HUNGEO 2010, Szombathely
IV. GEO’99, Kelet-Szlovákia és Kárpátalja     XI. HUNGEO 2012, Eger
V. HUNGEO, Piliscsaba                                       XII. HUNGEO 2014, Debrecen
VI. GEO 2002, Sopron                                         XIII. HUNGEO 2017, Pécs
VII. GEO 2004, Szeged                                       

Főrendező:   MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT (Mhft),

Házigazda:     MISKOLCI EGYETEM, MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR

Társrendezők:
MTA Miskolci Területi Bizottsága
Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT)
Magyar Földrajzi Társaság (MFT)
Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE)
Magyar Hidrológiai Társaság (MHT)
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT)
Magyar Meteorológiai Társaság (MMT)
Magyar Természettudományi Társulat (MTT)
Magyar Tudományos Akadémia, (MTA), X. Földtudományok Osztálya
Országos Magyar Bányászati és Kohászati egyesület (OMBKE)

Védnökök felkérés alatt

Fővédnök:
Dr. Áder János, köztársasági elnök
Védnökök:
A Magyar Tudományos Akadémia aktuális elnöke
Kocsis Károly akadémikus, A MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke
Veres Pál Miskolc város polgármestere
Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora
Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja
Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke

A rendezvény tudományos bizottsága

Elnök:

Dr. Szűcs Péter

ME-MFK dékán, MHT delegált

Titkár:

Babinszki Edit

MhFT főtitkár

Tagok:

Dr. Ádám József

MTTT elnök

 

Dr. Budai Tamás

MhFT elnök

 

 

 

 

Dr. Dunkel Zoltán

MMT elnök

 

??

OMBKE

 

Dr. Leél-Össy Szabolcs

MKBT elnök, a HUNGEO TOP elnöke

 

Dr. Mádai Ferenc

MhFT megbízott, a szervezőbizottság elnöke

 

Dr. Tardy János

MTT ügyvezető elnök

 

Zelei Gábor

MGE elnök

 A rendezvény szervezőbizottsága

Elnök:   Dr. Mádai Ferenc (MhFT) 
Titkár:    felkérés alatt                                    

Tagok:  Leskó Máté, FEhér Béla, Móricz Ferenc,   
technikai szervezés: Krivánné Horváth Ágnes (MhFT)

A konferencia nyelve magyar.

Határidők

On line jelentkezés (korai regisztráció):                                   2020. április 30.
Előadás/poszter kivonat beküldése:                                          2020. április 30.
Az előadások/poszterek elfogadása:                                         2020. május 15.
Az előadások teljes szövegének beküldése
rövid angol nyelvű összefoglalóval:                                          2020. június 30.

Részvételi díj befizetése: A magyarországi és külföldi résztvevők számára is a később megküldendő számlán feltüntetett határidőig, de legkésőbb augusztus 7.-ig.

Az előadóülések helyszíne

Miskolci Egyetem.
Plenáris előadások augusztus 17-én: dísz aula
Szekció előadások: augusztus 18-án: jogi kar előadótermei

Áttekintő program

Augusztus

16. (szerda) szakmai terepbejárás Miskolc és környékén (Keleti Bükk)
17. (csütörtök) plenáris előadások, este gálavacsora a Miskolci Vigadóban
18. (péntek) szekció ülések
19. (szombat) szakmai terepbejárás
(Rudabánya / Aggtelek – Szilice-Ardovo)

A plenáris előadások

A plenáris előadások 25-30 percesek, a szekció előadások 15 percesek, + öt perc (vita, hozzászólás)
A plenáris előadók: felkérés alatt a következő témákban

téma

FÖCIK tagszervezet

előadó (javaslat)

vízkészletek

MHT;

Szűcs Péter / Szöllősi Nagy András

innovatív nyersanyagkutatás

MhFT;

Zajzon Norbert

innovatív bányászat

OMBKE

Kertész Botond

megújuló energiák

MTT

Kaderják Péter

hagyományos energiahordozók / földtani veszélyforrások

MGE

 

alkalmazkodás

MTA X. Osztály

 

klímaváltozás

MMT

 

talaj

MFT

Dobos Endre

természeti értékek, kulturális örökség

MKBT

 

felszíni és felszín alatti tér

MFTTT

 


Tervezett szekciók

Bányászat
Geofizika, mérnökgeológia
Földtan
Hidrológia, hidrogeológia
Kartográfia, földmérés, térinformatika
Környezet- és természetvédelem
Meteorológia
Természet- és társadalomföldrajz
Földtudományok oktatása, társadalmiasítás

Előadás bejelentés

A szekciókhoz kapcsolódóan szóbeli és poszter előadást lehet bejelenteni. Az előadás vagy poszter kivonatát 2020. április 30-ig kell megküldeni.
Minden szekcióba várjuk a 2019-ben, vagy az azután elfogadott M.Sc. diploma­mun­kák bemutatását.

A beküldött előadásokból zsűri állítja össze a programot. Az előadások elfogadásáról, vagy a poszter előadás bemutatási lehetőségének felajánlásáról a szerzők 2020. május 15-ig értesítést kapnak. A HUNGEO 2020 témájához nem kapcsolódó, illetve késve érkező kivonatokat, a Tudományos Bizottság a program összeállításánál nem veszi figyelembe.

A konferencia kiadványai

Abstractkötet (nyomtatott)

Az előadások vagy poszter előadások kivonatát 2020. április 30-ig kell megküldeni.
A kivonatok sablonja március 15-től letölthető a HUNGEO honlapjáról (http://hungeo.hu). A kivonat terjedelme nem haladhatja meg az 1 oldalt, azonban fekete-fehér ábrát és táblázatot további 1 oldalon tartalmazhat.
Az abstractkötetet a konferencia minden résztvevője megkapja, kivéve azok, akik az abstract kötet nélküli regisztrációt választották.

Konferencia kötet (elektronikus)

A konferencia előadásait elektronikus formában megjelentetjük. Ehhez várjuk max. 4 olda­las terjedelemben az előadások szövegét, angol nyelvű összefoglalóval, színes ábrákkal, 2020. június 30. A cikkek sablonja április 1-től letölthető a HUNGEO honlapjáról (http://hungeo.hu).

Kirándulásvezető (nyomtatott)

A konferenciához kapcsolódó terepi bejárások kirándulásvezetőjét mindazok meg­kapják, akik a kirándulások valamelyikén részt vesznek.

Beküldési címek

Magyarhoni Földtani Társulat HUNGEO 2017, 1255 Budapest Pf. 61.

E-mail cím: mft@mft.t-online.hu (Krivánné H. Ágnes),

Jelentkezés és a konferencia részvételi díja

A HUNGEO 2020 konferenciára a http://hungeo.hu oldalon lévő on-line jelentkezési ív kitöltésével lehet. A regisztráció sikeres, ha arról automatikus visszajelzést kap a regisztrációs felületen megadott e-mail címére.
Akinek nincs lehetősége az on-line jelentkezésre, keresse telefonon a Társulat titkárságát (+3612019129), ahol a munkatársak felveszik a regisztrációs adatokat.
A konferencia részvételi díja három részből tevődik össze: egynapos előkirándulás, kétnapos előadóülés, illetve az egynapos utókirándulás.
A korábbi évekhez hasonlóan arra törekedtünk, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk.

A korai online regisztráció határideje: 2020.április 30.

A részvételi díjakat március 15-ig tesszük közzé

Szolgáltatások:

Az előkirándulás részvételi díja a buszbérlést a hideg ebédet, a belépőket és a nyomtatott kirándulásvezetőt tartalmazza, illetve az előkiránduláshoz tartozó borkóstoló költségét, étkezés címén.

A plenáris és szekciónap részvételi díja: az előadásokon való részvételt, a kávészüneteket, a két ebédet, a konferenciacsomagot és a kiadványt tartalmazza, de NEM tartalmazza az augusztus 17.-i fogadás részvételi díját. Ez utóbbit csak azoknak számlázzuk ki, akik ezt külön bejelölik az on-line felületen.

Az utókirándulás részvételi díja a buszbérlést, a hidegcsomagot, a nyomtatott kirándulásvezetőt tartalmazza.

Szállás

A szállást mindenkinek saját magának kell lefoglalni a kívánt időszakra.

Több árkategóriájú szállást ajánlunk, ezek mindegyike kedvezményes árat ajánlott 2020. ápri­lis 30-ig történő foglalásnál. Az árakat, a foglalás linkjét a http://hungeo.hu honlapon találják meg. A foglaláskor minden esetben jelezzék a konferencia nevét: HUNGEO 2020!

1. UNIHOTEL Miskolc

2. kollégiumi szállások

3. szállások Miskolc-Tapolcán

Támogatás

A részvételi díjakat megjelenítő táblázatban feltüntetett, a nyugdíjasok és diákok 50%-os támogatásán kívül további támogatást a konferencia részvételi díjából attól függően tudunk adni, ha egy beadandó pályázatunk támogatást nyer. Az on-line jelentkezési felület megjegyzés rovatában lehet a támogatási igényt megjelölni. Annak meglétéről, vagy elmaradásáról mindenkit értesítünk 2020. július 20-ig.

A szakmai terepbejárások részvételi díját sajnos nem tudjuk támogatni.

Hajdú-Moharos József – HUNGEO Ifjúsági Díj

A HUNGEO 2020 Szervező Bizottsága a konferencián, a 35 évesnél fiatalabb szak­ember által bemutatott legjobb posztert, illetve a 30 év alatti előadó által bemutatott legjobb előadást   Hajdú-Moharos József – HUNGEO Ifjúsági Díjjal ismeri el.

A díj összege: nettó 20.000 – 20.000 Ft.

Számlázás – fizetési / lemondási feltételek

A magyarországi és külföldi résztvevőknek – a jelentkezési lap beérkezése után – díjbekérőt küldünk elektronikusan, amelyen külön tüntetjük fel a konferencia részvételi díját és a fogadás, illetve a kiránduláshoz tartozó borkóstoló költségét, étkezés címén.
Kérés esetén van mód arra, hogy a díjbekérőn csak részvételi díj szerepeljen, de ez esetben az étkezési költségek adótartamával megemelt regisztrációs díjat számítunk.
A díjbekérő kiegyenlítése után állítjuk ki az előleg- és végszámlát egyben, amelyet postán megküldünk, illetve a konferencián átadunk.

A konferencia részvétel augusztus 7.-e utáni lemondása esetén az előzetesen befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni!

A szervező bizottság címe, elérhetősége

Magyarhoni Földtani Társulat (Hungarian Geological Society)
H-1015 Budapest, Csalogány u. 12. I. 1.
Krivánné Horváth Ágnes
E-mail: mft@mft.t-online.hu
Vezetékes telefon: +3612019129
Mobil telefon: + 36204948449

http://www.foldtan.hu/