Geomatematikai szakosztály

A Szakosztály a Magyarhoni Földtani Társulat egyik tematikus szakosztálya. Fő feladata a matematika földtudományi használatának és alkalmazásának elősegítése. Ennek érdekében szakmai szervezetként szolgál mindazon szakemberek számára, akik a fenti céllal egyetértenek, tekintet nélkül arra, hogy ezen szakemberek a földtudomány melyik ágát képviselik.

A Szakosztály a fenti cél érdekében rendszeres előadói és vita fórumokat, konferenciát és szakmai továbbképzéseket tart, valamint fenntartja on-line lapját a -JOURNAL of HUNGARIAN GEOMATHEMATICS- című szakmai lapot.

A fenti rendezvények helyéről és idejéről a szakosztály web-lapján, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat Program Füzetében ad rendszeres tájékoztatást.

A GEOMATEMATIKAI ANKÉT a szakosztály kétévente megrendezésre kerülő konferencia szintű előadói fóruma. Az Ankéton egyetemi és PhD hallgató által tartott tartalmilag és formailag legmagasabb szintű előadás Hallgatói Díjjal jutalmazható. Ennek formája könyvjutalom és oklevél, melyet a Szakosztály tiszteleti és soros elnöke valamint titkára ellenjegyez.

GONDOLKODÓ elnevezésű szakmai fórumunkkal, lehetőséget kívánunk biztosítani a tudományághoz tágabb értelemben kapcsolódó tanulmányok, valamint elmélkedés jellegű írások megjelenéséhez.

DOKUMENTUMTÁR elnevezéssel tárhelyet és hozzáférést biztosítunk a tudományággal kapcsolatos publikációk, szoftverek, valamint egyéb dokumentumok számára.

A GEOSTATISZTIKAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR egy még készülő félben lévő szakszótár. Akik részt szeretnének venni a szótár építésében, vagy rendelkeznek a témához kapcsolódó anyagokkal, esetleg ötleteik vannak, a szótár, vagy annak bármely tételéhez kapcsolódó "Megjegyzés" rovatban (lap jobb felső sarkában található jegyzetfüzet) lehetőséget biztosítunk, hogy ezt tudassák velünk.

A Szakosztály munkáját a háromévente választott VEZETŐSÉG irányítja, amely a soros elnökből, a tiszteleti elnökből, valamint titkárból és öt tagú vezetőségből áll. A vezetőség évente legalább két megbeszélést tart.

A Szakosztály tagjainak joga, hogy minden, a Szakosztály életét és szakmai munkáját érintő javaslatukat, akár az előadói fórumok szakmai programja után, akár a vezetőség bármely tagjának címzett postai vagy elektronikus levélben előadják. Ezeket a javaslatokat a vezetőség a soron következő ülésén köteles megtárgyalni.

Geomatematikai szakosztály