Földtani Közlöny 146/1 száma

Tartalom—Contents

PALOTAI Márton: Redők és vetők az Ördög-orom tűzköves dolomitjában. - Folding and faulting of cherty dolostones at Ördög-orom, Buda Hills, Hungary.

NÉMETH Norbert, BARACZA Mátyás Krisztián, KRISTÁLY Ferenc, MÓRICZ Ferenc, PETHŐ Gábor, ZAJZON Norbert: Ritkaföldfém- és ritkaelem-dúsulás a Bükk hegység délekeleti részének vulkáni eredetű kőzettesteiben. – Rare earth and rare element minerization in metavolcanic rock bodies in the SE part of the Bükk Mts.

KOVÁCS-PÁLFY Péter, KÓNYA Péter, FÖLDVÁRI Mária, FÜRI Judit, UDVARDI Beatrix, KOVÁCS István: Új eredmények a pilisvörösvári Garancs-hegy bentonitkutatásában. – New results on the bentonite exploration in Garancs Hill, Pilisvörösvár, (Hungary).

SZENTESI Zoltán: Farkoskétéltű- maradványok a villányi-hegységi Somssich-hegy 2 kora pleisztocén korú ősgerinces lelőhelyről. – Urodeles from the Lower Pleistocene Somssich Hill 2 paleovertebrate locality (Villány Hills, Hungary).

FEHÉR Béla, SZAKÁLL Sándor, KRISTÁLY Ferenc, ZAJZON Norbert: Ásványtani mozaikok a Kárpát-Pannon régióból 3. – Mineralogical mosaics from the Carpathian- Pannonian region 3.

ZAHRA Poyanmehr: A felszín alatti vízáramlás modellezése Budapest tágabb területén. – Groundwater flow modell of thermal karst system of Budapest, Hungary.

MAGYAR Imre: In memoriam dr. MÜLLER Pál.
FANCSIK Tamás: In memoriam dr. RÁNER Géza.
KISS Péter: In memoriam MÉSZÁROS Zoltán.

Hírek ismertetések (összeállította CSERNY Tibor, PALOTÁS Klára)