A Magyarhoni Földtani Társulat 166. Rendes Közgyűlése

Leírás: 

Március 22. (szerda) 9.30 óra
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Díszterme, 1143 Budapest, Stefánia út 14. II. emelet

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
166. Rendes Közgyűlése

Főtitkári jelentés

Napirend előtti tudományos előadás 9.30 órai kezdettel: Brezsnyánszky Károly, Radócz Gyula: 50 éve kezdődött a kubai kaland
Napirend 10.00 órától:
Himnusz
1. Elnöki megnyitó    Baksa Csaba
2. Emlékezzünk elhunyt tiszteleti tagjainkra:
    Balog Kadosára emlékezik Pécskay Zoltán
    Dudich Endrére emlékezik Komlóssy György
3. Az 50, ill. 60 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása     Baksa Csaba
4. A társulati kitüntetéseket javasló bizottságok jelentése és a kitüntetések átadása:
    i. Lóczy Lajos Emlékérem     
    ii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem     
    iii. Kertész Pál Emlékérem     
5. Beszámolók, jelentések
    Főtitkári – közhasznúsági jelentés                  Cserny Tibor
    A Gazdasági Bizottság jelentése                    Puzder Tamás
    Az Ellenőrző Bizottság jelentése                    Haas János
    Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről        Baksa Csaba
Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.

Szünet
6. A 2016. évi Ifjú Szakemberek Ankétján díjazott előadások bemutatása

  • Elméleti kategória 2. helyezett: Farics Éva1, Józsa Sándor2, Haas János3 (1ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 2ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék, 3ELTE-MTA Földtani, Geofizikai, és Űrtudományi Kutatócsoport): A Budai-hegység felső-eocén báziskonglomerátumában előforduló vulkáni klasztok és triász andezit telérek (Budaörs-1 fúrás) petrográfiai jellemzői
  • Gyakorlati kategória 1. helyezett: Papp Zoltán Richárd, Zajzon Norbert (Miskolci Egyetem): Új ásványtani és geokémiai eredmények az eplényi mangántelep kutatásában

7. Egyebek

Bányászhimnusz

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2017. március 22-én 10.00 órára hívom össze.

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel elvárunk!

Jó szerencsét!
Baksa Csaba s.k. elnök