Oktatási Szakosztály - Események

 

IV. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia

2010. november 12-13.
Miskolci Egyetem

A konferencia honlapja

III. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia

2009. november 6-7.
Miskolci Egyetem

A szakosztály a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karával közösen rendezte meg a harmadik diákkonferenciát. A konferencia helyezettjei közül 3 előadás nyerte el a jogosultságot az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részételre 2011-ben.

Az OTDK-ra javasolt pályamunkák adatai:

cím: A Cseres-hegységbeli Bucsony-Bolgáromi vulkanikus komplexum ásványtani jellemzése
szerző: Farsang István
intézmény: Selye János Gimnázium, Révkomárom, Szlovákia
évfolyam: 11. (középiskola 3. évf.)
e-mail: farsang@post.sk
témavezető: Fehér István, Dr. Gaál Lajos; középiskolai tanár
értékelést végzők:
Dr. Szakáll Sándor, tszv. egyetemi docens, ME Ásványtani-Földtani Intézet
Dr. Kovács János, egy. adjunktus, PTE Földtani Tanszék
Dr. Zajzon Norbert, tudományos munkatárs, ME Ásványtani-Földtani Intézet
pályamunka minősítése: Meteorológia, hidrológia, hidrogeológia Szekció 1. helyezés, MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány különdíja 1. helyezés

cím: Kutak az Ipoly mentén
szerző: Ottmár Bálint
intézmény: Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján
évfolyam: 11. (középiskola 3. évf.)
e-mail: zagyvai.katalin@freemail.hu
témavezető: Dr. Juhász Béláné, középiskolai tanár
értékelést végzők:
Vissy Károly meteorológus, szakmai főtanácsadó, Országos Meteorológiai Szolgálat
Kovács Attila igazgató, Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Kirendeltsége
Dr. Szűcs Péter, dékánhelyettes, egy. docens, ME Környezetgazdálkodási Intézet
pályamunka minősítése: Meteorológia, hidrológia, hidrogeológia Szekció 1. helyezés, MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány különdíja 3. helyezés

cím: A geotermikus energia hasznosítása
szerző: Zsólyomi Gergő
intézmény: Varga Katalin Gimnázium, Szolnok
évfolyam: 11. (középiskola 3. évf.)
e-mail: zsolygergo@citromail.hu
témavezető: Berecz Krisztián, középiskolai tanár
értékelést végzők:
Dr. Bobok Elemér, egyetemi tanár, ME Kőolaj és Földgáz Intézet
Bíróné Dr. Kircsi Andrea, egy. adjunktus, DE Meteorológiai Tanszék
Dr. Szunyog István egy. tanársegéd, ME Kőolaj és Földgáz Intézet
pályamunka minősítése: Energia, környezetvédelem Szekció 4. helyezés

 

Év

Hónap

Rendezvény

2010 november
12-13.

IV. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci Egyetem

   

Negyedszer is sor került az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciára a ME Műszaki földtudományi Karával közös rendeztésben. A bevezető plenáris ülésen a dékánhelyettes Szűcs Péter köszöntője után Harangi Szabolcs és Főzy István tartott előadásokat. A diákok ezúttal 24 előadást mutattak be a "Hidrológia, vízminőség, környezetvédelem", a "Meteorológia, megújuló energiák", a " Földtan, felszínalaktan" és a "Csillagászat, asztrofizika" szekciókban. Az előadásokat háromtagú zsűrik értékelték. Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, valamint a Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Szélenergia Társaságnak és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának különdíjait is kiosztották a szervezetek képviselői.  Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt. További információk a konferencia honlapján.

Eredményhirdetés a konferencián

2009 november
6-7.

III. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci Egyetem

   

A ME Műszaki földtudományi Karával közösen szakosztályunk immár harmadszor rendezte meg a III. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen Haas János, Brezsnyánszky Károly, Szarka László és Vissy Károly tartottak előadásokat. A diákok ezúttal 22 előadást mutattak be az energiatermelés, környezetvédelem, földtan, csillagászat, meteorológia tématerületeiről. Az előadásokat három szekcióban háromtagú zsűrik értékelték. Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványának, a Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Szélenergia Társaságnak és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának különdíjait is kiosztottuk. Idén a közönség is odaítélt egy díjat szavazataival. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt. További információk a konferencia honlapján.

Az energetikai szekció zsűrije: Bíróné dr. Kircsi Andrea, Dr. Bobok Elemér és Szunyog István mögöttük a hallgatóság

2008 november
7-8.

II. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci Egyetem

   

A ME Műszaki földtudományi Karával közösen szakosztályunk ismét megrendezte a II. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen Böhm József dékán köszöntője után Haas János, Vissy Károly, Korbély Barnabás és Harangi Szabolcs tartottak előadásokat. A diákok részéről 36 előadás hangzott el a csillagászat, meteorológia, földtan, talajtan, geofizika, geomorfológia, vízföldtan, ásványtan, kőzettan, őslénytan, energiahordozók és környezetvédelem tématerületeiről. Az előadásokat hat szekcióban háromtagú zsűrik értékelték. Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványának és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának különdíjait is kiosztottuk. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt.

Kiss Ákos, az MTA különdíj 2. helyezettje átveszi a díjat Hartai Évától

  szeptember
26-27.

Vándorgyűlés
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Ifjúság útja 6.

   

Program

péntek

 • 11.00-12.00: Regisztráció
 • 12.00-13.00: Ebéd az egyetemi menzán
   
 • 13.00-13.10: Megnyitó
 • 13.10-13.30: Korbély Barnabás: Geoparkok a földtani ismeretterjesztés szolgálatában
 • 13.30-13.50: Lidija Galovic: Geopark Papuk and geosites in Croatia
 • 13.50-14.10: Császár Géza: Néhány látványos és/vagy jól értelmezhető kréta képződmény és azok üzenete
   
 • 14.10-14.20: kávészünet
   
 • 14.20-14.40: Hámos Gábor: A MÉV és a Mecsekérc Zrt. szerepvállalása a földtan oktatásában és az ismeretterjesztésben
 • 14.40-15.00: Bakainé Papp Katalin: A bányarekultivációk és a földtani ismeretterjesztés
 • 15.00-15.20: Barczi Attila: Talajok a földtani ismeretterjesztésben
 • 15.20-15.40: Horváth Zsolt: Konzulensi tapasztalatok a földtani témájú pályázatokról
   
 • 15.40-15.50: kávészünet
   
 • 15.50-16.10: Baráz Csaba, Holló Sándor: Tanösvények és bemutatóhelyek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 • 16.10-16.30: Havasi Ildikó: A Dél-dunántúli Nemzeti Park Igazgatóság földtani értékeinek szerepe az ismeretterjesztésben
 • 16.30-16.50: Brezsnyánszky Károly - Gyenes Csilla - Lingauer János: Tehetséggondozás a földtanban. A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Tanulmányi Verseny 15 éve
 • 16.50-18.00: Hozzászólások, vita
   
 • 18.00: Szállásfoglalás, vacsora

szombat

Terepi program 8-13 óráig, saját autókkal: Tettye, Havi-hegy (középsőtriász karbonátok, miocén mészkő, posztmiocén tektonika Villány, templom-hegyi kőfejtő (tanösvény, védett geológiai feltárás, felsőtriász-jura rétegsor, pliocén-alsópleisztocén csontbreccsa Szársomlyó, szoborpark).

 

2007 november
9-10.

I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Miskolci Egyetem

   

A ME Műszaki földtudományi Karával közösen szakosztályunk rendezte meg az I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen túl, ahol Böhm József dékán köszöntője után Brezsnyánszky Károly, Földessy János és Lux Marcell tartottak előadásokat, összesen 49 előadás hangzott el a csillagászat, meteorológia, földtan, talajtan, geofizika, geomorfológia, vízföldtan, ásványtan, kőzettan, őslénytan, energiahordozók és környezetvédelem tématerületeiről. Az előadásokat négy szekcióban három (illetve egy esetben négy) tagú zsűri értékelte minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá számos különdíj is gazdára talált. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt.

Hartai Éva megnyitja a konferenciát

  május
4-5.

"Földtan a hazai felsőoktatásban" - II. fórum és terepi bemutató
Telkibánya

Szakosztályunk a ME Földtan-Teleptani Tanszékével közösen rendezte meg immár másodízben a "Földtan a magyar felsőoktatásban" című, terepi bemutatóval egybekötött fórumot Telkibányán. A fórum ez évi megrendezésének fő célja az volt, hogy a 2006-ban általánosan bevezetett alapképzés (BSc szint) elmúlt évi tapasztalatait összegezzük.
A rendezvénynek 18 résztvevője volt az alábbi egyetemekről, illetve főiskolákról:

 • Babes-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • Budapesti Műszaki Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Eszterházy Károly Főiskola
 • Kassai Műszaki Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Pannon Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem

A fórum első napján 12 előadás hangzott el. Ezek alapján megismerhettük a geológusképzés jelenlegi rendszerét Szlovákiában, valamint tájékoztatót kaptunk azokról a kassai törekvésekről, amelyek egy nemzetközi geoturizmus szak megindítását célozzák. Megismerhettük a kolozsvári magyar nyelvű geológusképzés elmúlt tíz évének tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy jelenleg kizárólag Kolozsváron zajlik magyar nyelven alapszintű geológusképzés.
A további előadások feltárták azokat a jelenségeket, problémákat és lehetőségeket, amelyek a földtani oktatást kísérik az ELTE-n, a BME-n, a Szent István Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, illetve a nyíregyházi és az egri főiskolán. Az utolsó előadás a szombati terepi program földtani hátterének ismertetése volt.
A rendezvény második napjának programja a pálházai perlitbánya bejárása, illetve a füzéri vár megtekintése volt, melynek keretében megismerhettük a füzéri Vár-hegy geológiáját is.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a tapasztalatcsere hasznos volt, sok új információt nyújtott, ezért javasolták továbbra is a felsőoktatási fórum évenkénti megrendezését.

 

  május
19-20.

"Földtan a hazai felsőoktatásban" - I. fórum és terepi bemutató  Telkibánya

A találkozó rendezői az alábbi intézmények voltak:

 • Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földtan-Teleptani Tanszéke
 • MTA MAB Földtani Munkabizottsága
 • MFT Észak-Magyarországi Területi Szervezete
 • MFT Oktatási és Közművelődési Szakosztálya

A találkozón 25-en vettek részt a következő intézményekből:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Nyugatmagyarországi Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Budapesti Műszaki Egyetem
 • Eszterházy Károly Főiskola
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Kassai Műszaki Egyetem

Az első napon előadások zajlottak, melyeket vita követett. Az elhangzott előadások anyagát a résztvevők CD-n megkapták. A második napon a földtani oktatásba bevonható terepi bemutató pontokat járták be az esemény résztvevői.
Az előadásokat követő vitát az alábbiakban összegezhetjük:
1) A résztvevők állandóvá teszik és bővítik a fórumon megkezdődő információcserét. Ennek eszközeként a legalkalmasabbnak a társulati honlapot tartják.
2) A fórumot évente meg kellene szervezni, változó helyszínekkel.
3) A földtani területet érintő BSc. képzésben előnyt jelentene egyes, arra alkalmas kurzusok rövid kurzussá alakítása. Ilyen formában meghívott oktatók kisebb terheléssel és több intézményben tudnának előadásaikkal részt venni. Ehhez az intézmények belső tanrendi átalakítása szükséges.
4) Az intézmények által szervezett terepgyakorlatok és kirándulások létszáma optimálisra feltölthető, ha azokat előzetesen meghirdetik egymás számára, s a hallgatók részvételét ezeken kölcsönösen elismerik.
5) Az intézmények szakirodalommal való ellátását javítani lehetne olyan konzorciumi rendszerrel, amelyben valamennyi résztvevő on-line elérést kaphatna, miközben az on-line folyóiratok 1-1 papír példánya is megtalálható lenne a konzorcium valamelyik intézményénél. Ennek koordinációját az Országos Földtani Szakkönyvtár (MÁFI) vállalná.

 

Egyéb események

 • 2007. július: Együttműködési megállapodás született az Erdei Iskolák Szövetség képviselőivel.
 • 2006. december: 18 db nagyméretű, geológiai témájú poszter elkészítése, és több iskolának történt átadása (a tokaji Tokaji Ferenc Gimnáziumban mindegyik kiállításra került)