Földtani Közlöny 146/2 száma

Tartalom – Contents

BAKSA Csaba: Elnöki megnyitó

CSERNY Tibor: Főtitkári jelentés a 2015. évről

BAKSA Csaba: A Magyarhoni Földtani Társulat, mint közhasznú szervezet 2015. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági melléklete.

BAKSA Csaba, FANCSIK Tamás, KATONA Gábor: Előszó az ásványvagyon- nyilvántartás hazai és nemzetközi gyakorlatával foglalkozó tematikus számhoz.

HORVÁTH Zoltán, SÁRI Katalin, FODOR Béla: A nemzetközi ásványvagyon- osztályozási keretrendszer és a szilárd anyagi nyersanyagok kutatási jelentéseire vonatkozó szabványok áttekintése. – Overview of the international mineral resource classification framework and the reporting standards for solid minerals.

NÁDOR Annamária: A geotermikus energiavagyon nemzetközi osztályozási és jelentési rendszerei és a hazai adaptáció első lépései. – An overview of the international classification and reporting system for geothermal energy and the first attempts to bring Hungarian practice in line with these systems.

KOVÁCS Zsolt: A szénhidrogénvagyon nyilvántartásának hazai gyakorlata és a nemzetközi rendszerek szerinti osztályozása egységes értelmezése és megfeleltetése. Domestic practice with reference to the hydrocarbon inventory of Hungary and the uniform interpretation and correlation of classification, in line with the international systems.

HORVÁTH Zoltán, SÁRI Katalin: A nemfémes, szilárd ásványvagyon-nyilvántartás korszerűsítése a nemzetközi ásványvagyon-osztályozási keretrendszer és az ásványi nyersanyagok kutatási jelentéseire vonatkozó szabványok szerint. –The modernisation of the Hungarian non-metallic mineral resource invertory based ont he international mineral classification framework and reporting standards.

PÜSPÖKI Zoltán, HÁMORNÉ VIDÓ Mária, SÁRI Katalin, SZEILER Rita, FANCSIK Tamás: Szénvagyonunk nyilvántartásának lehetőségei és hiányosságai. – Facilities for, and deficiencies of the registry of Hungarian coal resources.

FALUS György, SZAMOSFALVI Ágnes: Szén-dioxid tárolással kapcsolatos „ásványvagyon”- nyilvántartás nemzetközi rendszereinek áttekintése. – Overview of the international systems for the registration of carbon dioxide geological storage potential.

PAPP Gábor, VICZIÁN István, CSÁSZÁR Géza: In memoriam dr. SZENDREI Géza

Hírek, ismertetések (összeállította CSERNY Tibor, PALOTÁS Klára)

Társulati ügyek 2015 (összeállította KRIVÁNNÉ HORVÁTH Ágnes)